Kelders Biochron worden getransformeerd in multifunctionele ruimte voor kunst en cultuur

Regio – De kelders van het voormalige Biochron in het Rensenpark worden getransformeerd tot een unieke en multifunctionele expositieruimte voor kunst en cultuur. De kosten worden geraamd op 5,5 miljoen euro!

Ook de entreezone van het Rensenpark wordt hiervoor opnieuw ingericht. Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) krijgt een nieuwe tentoonstellingsruimte, maar er is in een later stadium wellicht ook extra ruimte voor een multifunctionele invulling. Zowel binnen als buiten versterkt deze ontwikkeling het Rensenpark als creatieve hotspot. In één beweging ontstaat op deze manier een nieuwe multifunctionele ruimte en een nieuwe verbinding tussen het Marktplein en het Rensenpark. Dat staat in het Plan van Aanpak CBK. Het college heeft afgelopen dinsdag besloten om dit verder uit te werken. Als blijkt dat er financiële ruimte is, worden ook de mogelijkheden voor een multifunctionele cultuurruimte verkend.

zee aan ruimte

In de kelders van het voormalige Biochron is een zee aan ruimte beschikbaar: 2200 vierkante meter. Ruim de helft daarvan (1164 m2) is naar schatting nodig voor de nieuwe expositieruimte van het CBK. Het college heeft besloten om een ontwerp te laten maken voor de gehele kelderruimte zodat duidelijk wordt welke mogelijkheden er zijn voor een multifunctionele culturele ruimte. Daarbij kan later afgewogen worden om de uitvoering in één keer of in fasen te realiseren.

begroting 5,5 miljoen euro!

In de begroting is 5,5 miljoen euro gereserveerd voor de uitwerking van de plannen voor de ontwikkeling van de nieuwe ruimte voor het CBK en het hoogwaardig inrichten van de nieuwe entree van het Rensenpark. Het geld komt grotendeels uit de besparing op de huidige huurkosten van het CBK in De Fabriek en de kosten voor beheer en onderhoud van het Biochron.

De kosten van het beheer van het nieuwe gebouw zijn hierin nog niet opgenomen, want dat is onderdeel van de uitwerking van de plannen.

Bijzondere uitstraling kelder

Cultuurwethouder Robert Kleine: “De kelderruimten in het Biochron hebben nog steeds een bijzondere uitstraling, die we zeker willen behouden. Het is een perfecte plek voor het Centrum Beeldende Kunst, waarmee we voldoen aan de wens van de raad om het CBK in het Rensenpark onder te brengen. De indeling en de hoogtes van de verschillende ruimten nodigen uit om er prachtige exposities te gaan houden.”

Ook de verdere mogelijkheden van de grote kelders worden verkend, is door het college besloten. Wethouder Jisse Otter: “We maken met de verbouw van het Biochron al meerdere slagen in één keer door ook de entree van het Rensenpark een flinke upgrade te geven. Maar nu doet zich ook de mogelijkheid voor om te onderzoeken of een multifunctionele ruimte voor kunst en cultuur haalbaar is. Die kans laten we niet liggen.”

Planning

Nu het besluit vaststaat, kan het project en de verdere uitwerking van de plannen starten. De gemeenteraad zal hierbij betrokken worden. De sloop van het bovendeel van het Biochron is inmiddels begonnen. Dit jaar en een deel van 2022 zal worden gebruikt voor de uitwerking van de plannen en het ontwerp van de nieuwe ruimten.

Na de ontwerpfase in 2022 kan het college een keus maken voor een gehele of een gedeeltelijke uitvoering. Dat kan betekenen dat het multifunctionele deel (de tweede helft van de kelders) nog niet wordt meegenomen, of alleen wordt voorzien van installaties en nutsvoorzieningen, maar nog niet wordt ingericht. Afhankelijk van de raming van de kosten en het beschikbare budget zou het tweede deel van de ruimten echter ook meteen ingericht kunnen worden en in gebruik gegeven worden aan het CBK. In de tweede helft van 2022 en in 2023 worden de kelders verbouwd en wordt tevens de nieuwe entreezone ingericht.

Bijzonder schril contrast met budget wat voor de buitendorpen beschikbaar is:

EOP’s krijgen meer tijd om budget van 2020 te besteden.

Dorpsraad Zwartemeer zit niet stil

Lees ook:

https://www.zuidenvelder.info/nieuws/algemeen/17094/gemeente-emmen-moet-12-miljoen-bezuinigen

error: De inhoud van deze website is beschermd !!