EOP’s krijgen meer tijd om budget van 2020 te besteden.

Regio – De dorps- en wijkbudgetten zijn weer voor drie jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Hierdoor krijgen de EOP’s ook langer de tijd om het budget van 2020 te besteden.

De 35 Erkende Overleg Partners (EOP’s) krijgen ook de komende drie jaar weer een bijdrage van de gemeente Emmen. In 2021, 2022 en 2023 valt er 476.563 euro per jaar te verdelen. Dit geld gebruiken de besturen om onder andere de leefbaarheid van hun dorp of wijk te verbeteren. Door corona is het veel EOP’s niet gelukt om het budget van 2020 op te maken. De gemeente heeft hier begrip voor en geeft de besturen extra tijd om dit geld alsnog aan projecten in hun dorp of wijk uit te geven.

Meerjarenbudget

De gemeente Emmen stelt iedere drie jaar de bijdragen aan de EOP’s vast. Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten dat de 35 EOP’s de komende drie jaar samen € 476.563 per jaar krijgen. Met dit budget kunnen de EOP’s samen met inwoners plannen maken en uitvoeren. Omdat de gemeente moet bezuinigen, is dit bedrag € 25.000 per jaar minder dan de afgelopen drie jaren.

Corona

Door de uitbraak van het coronavirus hebben de besturen in het afgelopen jaar weinig bijeenkomsten kunnen organiseren met inwoners om projecten te bedenken en uit te voeren. Daardoor werd het beschikbare budget van 2020 door niet opgemaakt. Deze gelden zijn bestemd voor diverse plannen. De gemeente geeft de besturen negen maanden extra tijd om dit alsnog te doen. Omdat we niet weten hoe het verloop is van het virus, bekijkt de gemeente later dit jaar of dit redelijk is.

EOP’s zijn Ogen en oren van dorpen en wijken

Tijdens een inspraakavond van de gemeenteraad over bezuinigingen, hebben EOP’s een succesvol pleidooi gehouden om geen € 100.000 te bezuinigen op de EOP-gelden. De gemeenteraad heeft het bedrag verlaagd naar € 25.000. Een aantal EOP’s heeft ideeën aangedragen om op een andere manier geld te besparen.

Burgemeester Eric van Oosterhout: “Deze vrijwilligers zijn de oren en ogen van de dorpen en wijken. Zij zijn een belangrijke gesprekspartner van de gemeente en voeren veel plannen uit samen met inwoners. We willen hen daarbij helpen door voldoende geld beschikbaar te stellen. Omdat we miljoenen moeten bezuinigen zijn de ideeën van inwoners heel waardevol. Ik ga graag met hen in gesprek.”

error: De inhoud van deze website is beschermd !!