Servicepunt Bodemdaling geopend voor inwoners gemeente Emmen

bodemdaling_servicepuntWEmmen/Regio -Er was online al enige informatie beschikbaar over de bodemdaling in de gemeente Emmen en inwoners konden eventuele schade ook al melden, maar vanaf maandag 7 maart kunnen alle inwoners van de gemeente Emmen zowel online als in het gemeentehuis terecht bij het Servicepunt Bodemdaling.

Op vrijdag 4 maart is het Servicepunt officieel geopend door de bestuurders van de betrokken overheden gemeente Emmen, waterschap Vechtstromen, waterschap Hunze en Aa’s en provincie Drenthe. Zij droegen symbolisch hun steentje bij aan de opbouw van het loket door samen met kubussen het loket op te bouwen.

Gezamenlijk adviespunt namens vier overheden

Bij Servicepunt Bodemdaling kunnen particuliere woningeneigenaren en ondernemers met bedrijfspanden uit de gemeente Emmen terecht voor advies en informatie over bodemdaling en de
effecten daarvan. Denk aan vragen over fundering of funderingsherstel, bouwen of verbouwen, vergunningen, perceelverzakking, effecten van hoog of juist laag grondwaterpeil, eventuele
financiële regelingen of aansprakelijkheid bij schade. De adviesmedewerker helpt de Emmenaren verder in hun hulpvraag, ongeacht of de vraag bij de gemeente, het waterschap of de provincie
thuishoort. Op die manier hebben inwoners één aanspreekpunt. Wethouder René van der Weide mede namens de gezamenlijke overheden: “We vinden het belangrijk om het loket op die manier
een gezicht te geven. We hebben als gemeente, waterschappen en provincie een gezamenlijke verantwoordelijkheid en hetzelfde belang, namelijk om veiligheid en vertrouwen te bieden voor de
inwoners van het gebied waarin we samen actief zijn.”

Het Servicepunt is 24/7 online bereikbaar voor informatie en advies en daarnaast telefonisch en op afspraak op werkdagen. Het Servicepunt Bodemdaling is gevestigd in het gemeentehuis in Emmen. Daarnaast worden wijklocaties ingezet voor afspraken en in te toekomst eventueel voor spreekuren en informatiebijeenkomsten.

Contact

Inwoners kunnen tijdens openingstijden van het gemeentehuis een afspraak maken bij het Servicepunt Bodemdaling. Kijk op www.emmen.nl/bodemdaling of neem contact op voor informatie, een afspraak of advies: 14 0591 of bodemdaling@emmen.nl.

Op de foto gemaakt door Bianca Verhoef van links naar rechts:
– Margreet Bosman, medewerker Servicepunt Bodemdaling
– Wethouder René van der Weide van de gemeente Emmen
– Dagelijks bestuurder Fien Heeringa van het waterschap Hunze en Aa’s
– Dagelijks bestuurder Nettie Aarnink van het waterschap Vechtstromen