Brandbrief gemeenten dreigende sluiting kinderhartchirurgie Groningen

gemeentehuis, emmenRegio – Gemeente Emmen heeft een brandbrief verstuurd namens Drentse gemeenten aan minister Kuipers om bezwaar te maken tegen dreigende sluiting kinderhartchirurgie en zorgen over herschikking zorglandschap en de concentratie van de kinderhartchirurgie in Rotterdam en Utrecht.

De Drentse gemeenten maken zich zorgen over de ontwikkelingen in het zorglandschap in Drenthe en Noord-Nederland. Vandaag debatteren Kamerleden over de toekomstige organisatie van hartzorg in de commissie VWS. De gemeenten stellen dat verschraling van de zorg en een onevenwichtige verdeling van gespecialiseerde zorg en daarmee gepaarde kennis en werkgelegenheid niet bijdraagt aan gelijke kansen op toegankelijke en passende zorg en kansengelijkheid in het algemeen.

Gesprekspartner

Drentse gemeenten hopen met dit signaal minister Kuipers te bewegen om de plannen te heroverwegen. Daarnaast willen de gemeenten gesprekspartner zijn in de totstandkoming van de plannen voor het herschikken van het zorglandschap, die zijn aangekondigd in het regeerakkoord. In de brief wordt de minister gevraagd om bij de herschikking nadrukkelijk oog te hebben voor de toegankelijkheid van zorg en kansengelijkheid tussen verschillende delen van het land.

Moties Drentse gemeenteraden

De gemeenteraad van Emmen heeft op 29 januari een motie aangenomen waarin zorgen worden geuit betreffende de sluiting van de kinderhartchirurgie in het UMCG en ontwikkelingen in het zorglandschap. Meerdere gemeenteraden in Drenthe hebben hun zorgen geuit in vergelijkbare moties. De brief is verstuurd namens gemeenten Emmen, Assen, Aa & Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Midden-Drenthe, Noordenveld, De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld. Een afschrift van de brief is verstuurd naar de vaste Kamercommissie VWS die vandaag debatteert over de toekomstige organisatie van hartzorg in Nederland.

220210 Brandbrief Drentse gemeenten sluiting UMCG kinderhartchirurgie en zorgen herschikking zorglandschap