Doorstroming verkeer Boermarkeweg wordt aangepakt

Boermarkeweg_2021_02477Emmen – Het komende voorjaar in 2022 zal er gewerkt worden aan de Boermarkeweg om de doorstroming te verbeteren. Er komen extra opstelvakken voor het verkeer dat rechtsaf wil slaan in de richting van de Van Schaikweg.

‘Groene Golf’

De verkeerslichten worden gekoppeld om een zogenoemde ‘groene golf’ te creëren. Tenslotte is het plan om de Angelsloërdijk voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten van de Boermarkeweg en aan te sluiten op de Statenweg. Daarover neemt de gemeenteraad eind januari een definitief besluit.

De Boermarkeweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor aangrenzende wijken en het centrum van Emmen. Vorig jaar maakte de gemeente bekend momenteel geen volledige reconstructie van de Boermarkeweg uit te voeren vanwege een tekort aan financiële middelen hiervoor. Daarom is onderzocht welke onderdelen van het plan uitgevoerd kunnen worden. Wethouder René van der Weide: “De Boermarkeweg is een veelgebruikte route, waardoor het daar vaak heel druk is. Omdat vooral tijdens spitsuren de weg snel vol loopt, hebben we gekeken of we onderdelen van de reconstructie kunnen uitvoeren. Met deze maatregelen op enkele punten verbeteren we de doorstroming op de Boermarkeweg.”

Een van de maatregelen is het aanpassen van de verkeerslichten naar Intelligente Verkeerslichten (iVRI’s). Deze verkeerslichten reageren op informatie uit de drukknoppen en meetpunten in de weg, informatie die apps (navigatie) uitzenden en werkt met vooraf gestelde doelen. Dit bevordert de doorstroming op de Boermarkeweg nog meer.

Bereikbaarheid

Het is de bedoeling dat de Boermarkeweg zoveel mogelijk bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden. Een korte afsluiting is niet helemaal te voorkomen, maar het ziekenhuis, de Kop van Zuid en de bedrijven op het Scheper Park blijven bereikbaar. Bezoekers en omwonenden worden hierover te zijner tijd geïnformeerd.

Planning

In februari is bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Eind februari voert de gemeente een aantal voorbereidende werkzaamheden uit waarmee ruimte voor het werk wordt gemaakt, waaronder het kappen een aantal bomen en bosjes. Vervolgens verleggen de netbeheerders kabels en leidingen. In mei wordt dan gestart met het wegen- en rioleringswerk. De planning is dat het werk eind september klaar is. In het najaar van 2022 wordt groen aangelegd. Er worden dan meer bomen terug geplant dan er in februari worden gekapt.

Aanleg regenwaterriool

De werkzaamheden in het gebied zijn aanleiding om een regenwaterriool aan te leggen tussen de Angelsloërdijk en het ziekenhuisterrein. Op deze manier maakt de gemeente werk-met-werk. Deze werkzaamheden staan los van elkaar, maar ze worden tegelijk uitgevoerd om te voorkomen dat bewoners, bedrijven, instellingen en weggebruikers meerdere keren overlast ervaren.

(Foto: Henk Lambers)