Negen locaties voor nieuwe woningbouwkavels bekend

Regio – De gemeente Emmen heeft op dit moment geen enkele kavel voor nieuwbouw meer beschikbaar terwijl de vraag nog altijd groot is. Daarom wordt er op negen verschillende locaties onderzoek gedaan naar het toevoegen van nieuwe kavels of andere woningbouwmogelijkheden.

Het gaat hierbij om de Broekweg in Klazienaveen, de Ringlaan in Nieuw-Amsterdam, De Waide in Nieuw-Schoonebeek, De Pienhoek in Schoonebeek, de Trumanstraat in Veenoord, de Ir. Biewengaweg in Weiteveen, de Rietgors in de wijk Rietlanden, de Veenkampen in Emmen centrum Oost en Delftlanden. In totaal gaat het om twee- tot vierhonderd woningen.

Extra woningbouwmogelijkheden

Jisse Otter, wethouder wonen: “De vraag naar woningen en kavels is groot, ook in onze gemeente. Door extra woningbouwmogelijkheden toe te voegen, zorgen we voor doorstroming op de woningmarkt, waardoor er meer kansen zijn voor bijvoorbeeld starters. Ook bieden we hiermee mensen die graag nieuw willen bouwen in hun eigen dorp of wijk deze mogelijkheid.”

Motie gemeenteraad

In juni heeft de gemeenteraad van Emmen unaniem een motie aangenomen om een versnelling te maken met woningbouwprojecten en nieuwe kavels uit te geven. Daarna zijn verschillende locaties geïnventariseerd, waarbij de negen genoemde locaties het meest kansrijk en het snelst te realiseren zijn. Er wordt nu gestart met vervolgonderzoek, waarna definitief wordt bepaald of op al deze locaties nieuwbouw kan komen. Om hoeveel en wat voor soort kavels het per locatie gaat, moet nog worden bepaald. Omwonenden worden bij al deze vervolgstappen betrokken. Voor de meeste locaties is een bestemmingsplan wijziging nodig. De verwachting is dat de kavels over één tot twee jaar in de verkoop kunnen.

(Archieffoto: voormalige gebouw postduivenvereniging aan de Broekweg)