Stevige investering in Veenpark door provincie en gemeente

Barger-Compascuum – Als er ook maar één park het verdient om een stevige investering te krijgen, dan is het wel het Veenpark in Barger-Compascuum! Al jaren achtereen heeft het park overleefd zonder financiële injecties, maar wel met hulp van veel vrijwilligers die ‘hun Veenpark’ in de benen wisten te houden.

Veenverhaal

Een nieuw hoofdstuk in het Veenverhaal: De Provincie Drenthe en gemeente Emmen investeren, naast een jaarlijkse investering van 110.000 euro, eenmalig één miljoen in het Veenpark te Barger-Compascuum.Veenpark-drie-notabelen_8216
Geen verhaal heeft het zuidoosten van Drenthe zo gevormd als het Veenverhaal. Om dit verhaal op een nieuwe, eigentijdse manier te vertellen, ondergaat het Veenpark in Barger-Compascuum een flinke kwaliteitsslag.

De Provincie Drenthe en de gemeente Emmen investeren gezamenlijk eenmalig één miljoen euro en dragen de komende jaren jaarlijks 110.000 euro bij aan de ontwikkeling van het Veenpark. Het Veenpark trekt nu tot 50.000 bezoekers per jaar en maakt daarbij geen gebruik van subsidies. Dit blijkt niet langer haalbaar.

Park wel kleiner

Perspekt Studio’s ontwikkelde een Masterplan om het uitdragen van het Veenverhaal professioneler aan te pakken. De opvallendste vernieuwing is dat het park kleiner, maar rijker ingericht wordt vanuit één duidelijke tijdsperiode. De bedoeling is dat het als volwaardig museum groeit naar toeristische trekpleister met circa 75.000 bezoekers per jaar. Als Provinciale Staten akkoord gaan met de plannen, draagt de provincie voor tweederde deel bij in de kosten. Het overige derde deel komt voor rekening van de gemeente Emmen.

Museum van provinciaal belang als toeristische trekpleister

Het Veenverhaal is verankerd in de identiteit van de provincie en het karakter van Zuidoost-Drenthe. Dat rechtvaardigt volgens cultuurgedeputeerde Cees Bijl het voornemen om het park te laten groeien naar museum van provinciaal belang. Een museum van provinciaal belang heeft een landelijke en internationale uitstraling, is goed bereikbaar voor het publiek, vertelt een belangrijk onderdeel van de Drentse geschiedenis en/of heeft een collectie van (kunst)historisch belang.Veenpark---Idee-voor-film-locatie-bij-entree-(002)

Het Veenpark draagt niet alleen bij aan de cultuur in Drenthe, het speelt ook een rol in de vrijetijdssector als toeristische dagbesteding. Gedeputeerde Henk Brink is daarom enthousiast over de ontwikkelingen: “Vrijetijdseconomie is voor Drenthe een belangrijk onderwerp. De investering die we nu doen is bedoeld om het Veenpark te laten toetreden tot de belangrijkste Drentse toeristische trekpleisters. Dat vergroot de aantrekkingskracht van de provincie als geheel.”

Belang voor Gemeente Emmen

Wethouder Robert Kleine (Recreatie, Toerisme en Cultuur) is blij met de nieuwe plannen: “Vanuit toeristisch, economisch en cultureel oogpunt is het belangrijk dat het Veenpark voor onze gemeente behouden blijft en door ontwikkelt. Het Veenpark is één van onze toeristische trekpleisters, maar
zorgt ook voor het behoud van ons erfgoed. Dat zie ik op een mooie manier terug in de plannen. Dat geldt ook voor het behoud van de werkgelegenheid en de rol van meer dan honderd vrijwilligers die helpen om het park in stand te houden.”Veenpark 2018

Start mei 2021

Het Veenpark en Perspekt Studio’s starten in mei dit jaar met de uitvoering van het Masterplan. Het streven is dat de eerste veranderingen gereed zijn voor de start van het toeristische seizoen 2022. Daarnaast is het de ambitie om eind 2024 doorgegroeid te zijn tot museum van provinciaal belang.