1/3e Regeling gemeente voor verduurzaming Tennisvereniging Heideslag Erica

Erica – De 1/3e Regeling van de gemeente Emmen maakt de verduurzaming van de Tennisvereniging Heideslag in Erica en daarmee een stevige energiebesparing mogelijk.

De tennisvereniging TV Heideslag in Erica heeft ambitieuze plannen om het tennispark te verduurzamen. Hiervoor maakt de vereniging gebruik van de 1/3 regeling van de gemeente Emmen.

besparen

Met een lening van €10.000,-, een subsidie van € 10.000,-, een lening uit het revolverend fonds ¹) van de gemeente van € 10.000,- en een eigen bijdrage wordt het tennispark voorzien van LED-verlichting, zonnepanelen, een warmte-terugwin-unit en isolatie van en vervanging van de cv ketel in de kantine.

Ook krijgen de velden, netten en tegels een grote onderhoudsbeurt of worden delen vervangen. De totale kosten van de plannen zijn circa € 45.000,-. De vereniging wil hiermee ruim € 1.000,- per jaar besparen.

Wethouder René van der Weide: “We willen dorpen graag helpen om de accommodaties op orde te houden, zodat ze door onze inwoners te gebruiken zijn. Met de 1/3 regeling kunnen we de tennisvereniging helpen om dit mogelijk te maken. Bovendien besparen ze door de duurzaamheidsmaatregelen een behoorlijk bedrag per jaar. Hiermee kan TV Heideslag weer jaren vooruit.”

1/3 regeling

De 1/3 regeling bestaat uit drie delen; een deel subsidie, een deel draagt de aanvrager zelf bij en een deel lening van de gemeente. Daarmee ondersteunt de gemeente partijen die grote (onvoorziene) kosten moeten maken om te kunnen blijven bestaan.

¹) Het revolverend fonds is een fonds van waaruit sportverenigingen renteloos kunnen lenen bij de gemeente, zonder dat dit beperkt is tot een boekjaar. De geldverstrekking vindt veelal plaats in de vorm van een lening.

(Foto: eigen foto)