Gezamenlijke ontwikkeling alternatieve opleidingsvorm biedt meer kans op diploma

Regio – Wist u dat samen leren werkt? De gezamenlijke ontwikkeling van een alternatieve opleidingsvorm door Drenthe College, EMCO-Groep en Menso biedt meer kans op een diploma niveau 2!

Iedereen leert op zijn of haar eigen manier. Het huidige onderwijssysteem biedt veel mogelijkheden om op het eigen niveau en tempo te kunnen leren, maar toch is er altijd nog ruimte voor maatwerk nodig.

Diploma MBO Facilitaire Beroepen

Om studenten de kans te bieden een diploma te halen, die dat binnen het reguliere onderwijs niet of moeilijk redden, hebben het Drenthe College, EMCO-Groep en Menso gezamenlijk een alternatieve opleidingsvorm ontwikkeld, zodat studenten een diploma MBO Facilitaire Beroepen, niveau 2 kunnen halen.

Tweejarige opleiding

Het betreft een tweejarige opleiding. Vanaf maandag 1 februari wordt in een klas van maximaal 11 studenten in de ochtend les gegeven op de nieuw ingerichte les locatie aan de Vasco da Gamastraat 18 in Emmen. De les locatie ligt op loopafstand van het gebouw AT7, waar in het eerste jaar de stages plaats zullen vinden. De klas wordt bewust zo klein mogelijk gehouden, zodat er voor elke student maatwerk mogelijk is en er voldoende begeleiding en ondersteuning door de docenten geboden kan worden.

Stages

In de middag zullen de studenten in het eerste studiejaar stage lopen bij de EMCO-Groep in het AT7-gebouw en kennis en ervaring opdoen in verschillende facilitaire beroepen, onder de professionele begeleiding van de werkleiders van de EMCO-Groep.
Het tweede studiejaar worden de stages gelopen bij een externe werkgever die in samenwerking met Menso benaderd zullen worden. Aan het einde van dit tweede studiejaar ontvangen de studenten een diploma MBO Facilitaire Beroepen, niveau 2.

Kleinere groepjes

Met de huidige coronamaatregelen wordt rekening gehouden. Het begin van de opleiding zal er daardoor meer in kleinere groepjes fysiek les worden gegeven in combinatie met digitaal lesaanbod. Daarnaast zullen ook de stages de eerste periode meer gecentreerd worden op één afdeling binnen de EMCO-Groep.

Mede door de maatregelen is er voor gekozen geen officiële opening vooraf te plannen. Op een later moment zal er uitgebreid stil worden gestaan door middel van een fysieke bijeenkomst bij deze nieuwe opleidingsvorm en goede samenwerking tussen Drenthe College, EMCO-Groep en Menso.

Meer weten of aanmelden?

Wil je meer weten over “Samen leren werkt”, of wil je weten of jij ook in aanmerking komt voor deze vorm van onderwijs? Neem dan vrijblijvend contact op met een RMC-Trajectbegeleider van Menso via info@menso-emmen.nl of met een studiebegeleider van Drenthe College via info@drenthecollege.nl .

error: De inhoud van deze website is beschermd !!