Mantelzorgers in gemeente Emmen krijgen meer ondersteuning

Regio – Meer ondersteuning voor de ruim 4700 mantelzorgers in de gemeente Emmen de komende vier jaar. Budget voor 2021 is nog niet vastgesteld!

De gemeente Emmen heeft veel waardering voor de mantelzorger en wil hen daarom ondersteunen. Het is belangrijk dat mantelzorgers niet overbelast raken en dat zij weten waar ze moeten zijn voor mantelzorgondersteuning. In overleg met mantelzorgers en organisaties die nauw met hen samenwerken, heeft de gemeente het beleid voor de komende vier jaar vorm gegeven. De komende jaren zet de gemeente o.a meer in op respijtzorg (vervangende mantelzorg) en het vergroten van de bewustwording over mantelzorg. Daarnaast waarderen we mantelzorgers ook de komende jaren op verschillende manieren.

Mantelzorgcompliment

Sinds 2015 geeft de gemeente het Mantelzorgcompliment uit. Dit is een waardering in de vorm van geld. Ook de komende vier jaar wordt het Mantelzorgcompliment weer uitgekeerd. De inspanning die mantelzorgers leveren is natuurlijk niet in geld uit te drukken en staat hiertoe ook niet in verhouding. Het bedrag voor 2021 moet nog worden vastgesteld. Ook organiseert de gemeente samen met winkeliers in de gemeente Emmen de actie ‘Passie voor mantelzorg’. Alle bij de gemeente geregistreerde mantelzorgers ontvangen een pas waarmee ze korting krijgen bij de deelnemende winkeliers.

Jonge mantelzorgers

Kinderen en jongeren zijn soms al op jonge leeftijd mantelzorger. De gemeente vindt het belangrijk dat het hebben van een fijne jeugd en de ontwikkeling van jonge mantelzorgers hierbij niet in het geding komen. Er worden diverse activiteiten voor jonge mantelzorgers georganiseerd. Ook zet de gemeente in op het voorlichten van jonge mantelzorgers op o.a. scholen om bewustwording over mantelzorg onder jongeren te vergroten.

Bewustwording

Mantelzorgers zijn zich nog lang niet altijd bewust van het feit dat ze mantelzorger zijn. Ook weten ze vaak niet waar ze terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Daarnaast is mantelzorg bij werkgevers in veel gevallen nog steeds geen onderdeel van het beleid. De gemeente vindt het dan ook belangrijk dat er meer bewustwording rondom mantelzorg ontstaat. We zullen dan ook meer informatie over- en voor mantelzorg(ers) gaan geven. Ook gaan we werkgevers stimuleren om meer aandacht voor mantelzorg te hebben.

Respijtzorg

De komende jaren zet de gemeente Emmen meer in op respijtzorg. Dit is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken, kunnen mantelzorgers hun leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste beter volhouden.

Budget

Jaarlijks komt de Week van de mantelzorg terug. In deze week in november worden allerlei activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers. Ook de Contactpunten mantelzorg (die mantelzorgers ondersteunen) blijven actief.
In totaal stelt de gemeente Emmen tot 2024 €355.288,- per jaar beschikbaar voor het mantelzorgbeleid.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!