Boermarkeweg krijgt kleinere aanpak verkeersproblematiek

Emmen – Er komt geen grote aanpak voor de Boermarkeweg waaraan het o.a. het nieuwe Esdalcampus en het Scheperziekenhuis (Treant) gevestigd zijn.

De Boermarkeweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor aangrenzende wijken en het centrum van Emmen. Goede doorstroming op de Boermarkeweg is van groot belang voor onder andere het Treant Scheper Ziekenhuis en de ontwikkeling van de Esdalcampus. Maar ook voor de nieuwbouw van het Drenthe College, de ontwikkeling van een Zorgcampus (het gebied waar Aquarena voorheen gevestigd was) en het openbaar vervoer.

Gedachtegang

De gemeente wilde in eerste instantie een grootschalige aanpak van de Boermarkeweg om een voor betere doorstroming voor al het verkeer te kunnen zorgen. Veilige fietsoversteken, een goed bereikbaar ziekenhuis en snelle routes voor het openbaar vervoer, zo was de gedachtegang binnen de gemeente. De huidige financiële situatie van de gemeente vraagt echter om duidelijke keuzes in investeringen.

Verkeerskundig onderzoek

In het verkeerskundig onderzoek is nogmaals gekeken naar de doorstroming, de bereikbaarheid en veiligheid van de Boermarkeweg. Bij bepaalde omstandigheden en tijdstippen, bijvoorbeeld door slecht weer in de spits, is te zien dat het verkeer vastloopt. Dit gebeurt nu af en toe. Er ontstaan  vertragingen voor hulpdiensten en het openbaar vervoer. De situatie is dan niet goed te overzien. Het verkeer wordt onveilig voor de automobilist, maar zeker voor de overstekende fietser. Door de verwachte toename van het verkeer in de toekomst zullen deze problemen steeds vaker voorkomen.

Drie deeltrajecten

Uit het recente onderzoek naar de huidige situatie blijkt ook dat, de situatie voor veel partijen acceptabel is, en dat met een drietal aanpassingen op korte termijn de doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid van de Boermarkeweg ook verbeterd kan worden. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen besloten nu drie deelprojecten uit te voeren. Bij toekomstige ontwikkelingen kijkt de gemeente of een grotere aanpak nodig is.

Om op korte termijn de doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid van de Boermarkeweg te verbeteren gaat de gemeente Emmen samen met de provincie werken aan de volgende knelpunten:

* De Angelsloërdijk afsluiten voor gemotoriseerd verkeer
* De kruising Van  Schaikweg/Boermarkeweg vergroten
* De uitrit van het parkeerterrein van de voormalige ‘Muzeval’ af te sluiten.

Wethouder René van der Weide “Zeker gezien de ligging van het Scheper Ziekenhuis is het noodzakelijk dat de bereikbaarheid van de Boermarkeweg goed is. Ondanks de beperkte middelen verbeteren we met een paar ingrepen de doorstroming op deze belangrijke verkeersader van Emmen. Omdat de provincie Drenthe subsidie heeft verleend voor de Boermarkeweg, gaan we met de provincie in overleg om deze subsidie in te zetten voor aan aantal maatregelen die nu genomen kunnen worden.”

(Foto: archief)

error: De inhoud van deze website is beschermd !!