Hendrikus Velzing: “Wij holdt de kop derveur en gaot deur!”

Regio – “Wij holdt de kop derveur en gaot deur!” FVD Fractievoorzitter Drenthe, Hendrikus Velzing, is nog steeds strijdlustig.

FVD Fractievoorzitter Hendrikus Velzing agendeerde vandaag tijdens de Provinciale Staten vergadering de noodzaak van woningvoorziening voor jongeren, starters en eengezinswoningen. Momenteel is er veel te weinig aanbod, veel te dure woningen wat resulteert in het wegtrekken van deze groep uit onze provincie. FVD pleit ervoor dat juist voor deze doelgroep betaalbare woningen worden gebouwd of gerealiseerd in bestaande projecten.

Daarnaast pleit FVD ervoor dat lokale ondernemers voorrang krijgen op de aanbestedingen om zo de economie in Drenthe te stimuleren en lokale ondernemers te steunen.

Gedeputeerde Henk Brink geeft aan beide voorstellen van Hendrikus Velzing mee te nemen in de voortgang van de ontwikkeling van zowel het Herstructureringsfonds als het Regiostedenfonds.

Innovatie op het gebied van energie

FVD statenlid Johnny Bos agendeert tijdens de Provinciale Staten vergadering het belang van innovatie op het gebied van energie. Daarbij is FVD tegen het voorstel “subsidie voor de bouw van waterstoffabriek op GZI terrein in Emmen”.

Nucleaire energie

FVD pleit voor meer aandacht en ontwikkeling op gebied van Thorium en kernenergie, dit vanwege het feit dat deze reactoren geen fossiele brandstof nodig hebben en een veel lagere CO2 uitstoot genereren, dit in tegenstelling tot de waterstoffabriek.

Noot van de redactie

Op de website https://www.thorium.today/ is een grote lobby gaande om de verdere ontwikkeling van kernenergie te promoten. Over het z.g. kernafval en de risico’s die de huidige techniek met zich meebrengt, is ondanks de nieuwe technologieën die heden ten dage al mogelijk zijn, helaas nog te weinig bekend. Hiervoor is nog een lange weg te gaan blijkt.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!