Droogte en verdamping belangrijke oorzaak lage waterstand Rietplas

Emmen/Regio – De lage waterstand in de Rietplas wordt grotendeels veroorzaakt door droogte en veel verdamping. Onderzoek naar oplossingen voor het probleem wijst dit uit.

Sinds drie jaar is de waterstand in de grote- en kleine Rietplas in Emmen in de zomer lager dan voorheen. Ook de waterkwaliteit laat de laatste jaren sterk te wensen over. Omwonenden en gebruikers van de Rietplas hebben hier zorgen over. In goede samenwerking met het waterschap Vechtstromen en de provincie Drenthe, de wijkverenigingen Woonparc Sandur en Rietlanden en de
werkgroep Waterpeil (betrokken water-aanwonenden uit de wijken) werkt de gemeente Emmen aan een oplossing.

Onderzoek

De gemeente Emmen heeft intussen al onderzoek laten doen naar de oorzaken van en de mogelijke oplossingen door Witteveen en Bos. Er is door hen een technische analyse van het watersysteem van de Rietplas uitgevoerd. De uitkomst: de lage waterstand wordt grotendeels veroorzaakt door droogte en veel verdamping. De aangedragen eenentwintig! mogelijke oplossingen zijn intussen terug gebracht naar de twee kansrijkste maatregelen om de waterstand te verhogen en daarbij de waterkwaliteit te verbeteren.

    1. Oppompen van grondwater
    2. Het inlaten van gezuiverd water van bijvoorbeeld de Puur Water Fabriek

Verder onderzoek moet voor zomer 2021 duidelijk maken welke maatregel(en) het beste voldoet en ook uitvoerbaar is. Ook de betaalbaarheid speelt hierin een belangrijke rol.

al veel werk verzet

Wethouder René van der Weide is tevreden met de onderzoeksresultaten tot nu toe, maar vooral ook met de goede samenwerking met andere partijen om samen tot een goede oplossing te komen:
“Er is de afgelopen maanden veel werk verzet. De complexe materie en de grote hoeveelheid betrokkenen maken het niet makkelijk. We doen zeer grondig onderzoek naar de kwaliteit en het peil, omdat de Rietplas belangrijk is voor een aantrekkelijk woonklimaat, voor recreatie en dus ook economisch van belang is. We zijn er nog niet, maar dit is een belangrijke stap. Er lijken kansrijke opties te zijn, maar dat moeten we met het waterschap Vechtstromen verder in detail uitzoeken”.