Aanpak laaggeletterdheid met nieuw educatieplan

Emmen / Regio – Zes Drentse gemeenten bundelen hun krachten in strijd tegen laaggeletterdheid. Goed leren lezen en schrijven krijgt een extra aanpak met nieuw educatieplan!

Méér mensen die taallessen gaan volgen, meer deelnemers die de eindstreep halen bij de 0taallessen en een goed werkende aanpak en monitoring van laaggeletterdheid. Die ambities hebben de zes gemeenten in de Arbeidsmarkt Regio Drenthe (AMRD) in hun nieuwe Educatieplan 2020-2024 afgesproken.

Alle zes gemeenten hebben al hun eigen aanpak om zoveel mogelijk inwoners goed te leren lezen en schrijven, daarnaast bundelen ze nu ook hun krachten om gezamenlijk de ambities uit het Educatieplan waar te maken. Daarvoor zetten ze samen extra 850.000 euro in die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt.

Moeite met lezen en schrijven

In de Arbeidsmarkt Regio Drenthe (Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn, Midden Drenthe, Hoogeveen, De Wolden) wonen ongeveer 25.000 mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Landelijk loopt een kwart van de Nederlandse jongeren het risico om laaggeletterd te worden. Alarmerende berichten, want met een leesachterstand is het lastig om een baan te vinden en volwaardig mee te doen in de samenleving. De gemeenten in de Arbeidsmarkt Regio Drenthe werken daarom al lange tijd samen om mensen te helpen die moeite hebben met lezen en schrijven of digitale vaardigheden.

Robert Kleine, wethouder Onderwijs van centrumgemeente Emmen: “We besteden vanuit de zes gemeenten al veel aandacht aan het terugdringen van laaggeletterdheid. We zetten onze netwerken in en stellen geld beschikbaar voor projecten. Die aanpak werkt goed. Maar de grootste uitdaging blijft het vinden van de mensen die deze steun kunnen gebruiken, want zij vragen vaak zelf niet zelf om hulp.”

Drempels weg nemen

Door samen te werken in de nieuwe regionale taalaanpak kan meer resultaat gehaald worden, staat in het Educatieplan. Daarbij werken de AMRD-gemeenten samen met lokale netwerken: Taalhuizen, Bibliotheken, welzijnsinstellingen, sociale werkplaatsen, de Regionale Opleidingscentra Alfa college en Drenthe College, Stichting Lezen en Schrijven en het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. “Juist de samenwerking tussen deze partners helpt om winst te boeken en nog meer mensen te helpen met lezen, schrijven en digitale vaardigheden,” zegt wethouder Nynke Houwing,
portefeuillehouder Laaggeletterdheid in de AMRD. “We willen zoveel mogelijk mensen bereiken en een cursusaanbod doen. Gebleken is dat we daarvoor ook intensief moeten samenwerken met heel veel andere partners, zoals werkgevers, werk/leerbedrijven, scholen, zorginstellingen en welzijnswerk om de drempels voor mensen weg te nemen.”

Beter meten van resultaten

Samen met alle partners werken de gemeenten de komende jaren tot 2024 verder aan de doelstellingen die de VNG en de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap hebben geformuleerd. Deze doelstellingen zijn kwaliteitsverbetering, het beter meten van de bereikte resultaten en meer laaggeletterde inwoners met Nederlands als moedertaal bereiken. Het streven is dat de zes gemeenten na 2024 de ambities en plannen zoals in het educatieplan beschreven staat in hun eigen beleidsplannen hebben opgenomen.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!