Inwoners gemeente Emmen tevreden over publiek vervoer, zorg en ondersteuning

Emmen / Regio – Inwoners van de gemeente Emmen zijn tevreden over de zorg en ondersteuning die ze vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet ontvangen. Ook het vervoer is voor het eerst in het onderzoek meegenomen.

Dit blijkt uit het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek. Voor het eerst zijn er ook tevredenheidsonderzoeken gehouden voor het Wmo- en leerlingenvervoer (Publiek Vervoer). Inwoners vinden dat ze goed worden geholpen en dat de ondersteuning hen verder helpt in het leven. Tachtig procent van de respondenten geeft aan dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is.

Cliënt-ondersteuner

Een groot deel van de respondenten weet niet dat zij gebruik kunnen maken van een cliënt-ondersteuner. De gemeente gaat om deze reden de cliënt-ondersteuning daarom beter onder de aandacht brengen.

Wmo- en leerlingenvervoer

Het Wmo- en leerlingenvervoer wordt in deze regio uitgevoerd door taxi Dorenbos. Cliënten zijn tevreden over het Wmo-vervoer. Gemiddeld komt dit uit op een rapportcijfer van 8,1. De mensen zijn tevreden over het contact met de vervoerder; ook het vervoer zelf en de chauffeurs worden goed beoordeeld. Een aandachtspunt is de bekendheid met de klachtenregeling. Ook de afhandeling van klachten kan worden verbeterd. Hier wordt de komende tijd aan gewerkt.

Resultaten leerlingenvervoer

Voor het leerlingenvervoer zijn de vragenlijsten verstuurd naar de ouders van leerlingen die vervoerd worden. De ouders zijn tevreden over het leerlingenvervoer, gemiddeld komt dit uit op een rapportcijfer van 7.7. Men is tevreden over het vervoer, de informatievoorziening en de klachtenafhandeling. Bij het leerlingenvervoer is ook naar de mening van de kinderen gevraagd. Tachtig procent van de kinderen gaf aan tevreden te zijn over hoe ze worden vervoerd.