Voedselbank Zuidoost Drenthe draait weer op eigen kracht

Regio – De voedselbank Zuidoost-Drenthe draait weer volledig op eigen kracht. De nauwe samenwerking met de gemeente Emmen is daarom stopgezet en kan de symbolische sleutel terug!

Op eigen kracht

Wethouder Raymond Wanders (links) overhandigt symbolisch een 1,5-meter-sleutel aan voorzitter Ton Sleeking van de voedselbank. Dit als teken dat de nauwe samenwerking met de gemeente  is stopgezet. In maart dit jaar hielpen gemeente en andere organisaties de voedselbank, zodat de voedselpakketten ook tijdens de coronacrisis uitgegeven konden worden. Dit lukte niet meer, toen bleek dat veel vrijwilligers tot de risicogroep van het coronavirus behoorden. De sleutel werd in dank aanvaard door de voorzitter Ton Sleeking. Hij blij is dat de voedselbank weer op volle toeren draait. Doordat er wordt gewerkt volgens de coronamaatregelen zijn er inmiddels weer voldoende vrijwilligers.

Mooi moment

Een mooi moment om even stil te staan bij alle hulp die de voedselbank heeft ontvangen. Sleeking: “Namens het bestuur en vrijwilligers van de Voedselbank Zuidoost-Drenthe wil ik de gemeente Emmen bedanken en ook de organisaties ‘Ben Kwijt’, Veiligheidszorg Drenthe, Rode Kruis, Dorenbos Verhuizingen, Zwikker ICT en Wasmann Schoonmaakdiensten Emmen. Wij vinden het geweldig hoe iedereen heeft bijgedragen. Alleen zo kon de belangrijke uitgifte van voedselpakketten vrijwel ongestoord door gaan.”

Hart tonen

Raymond Wanders blikt even terug: “Hoe naar deze corona-crisis ook is, je ziet ook dat vele vrijwilligers ‘hart hebben getoond’ voor onze inwoners die een beroep doen op de Voedselbank Zuidoost-Drenthe. Daarmee hebben de vrijwilligers de nare gevolgen helpen verminderen, van een voor velen moeilijke en lastige tijd. En hebben zij de voedselbank door de beginfase van de coronacrisis heen geholpen. Ik ben blij dat wij als gemeente hebben kunnen helpen bij het organiseren van al die werkzaamheden van de voedselbank toen het hen zelf even niet lukte.”

(Foto: Jan Anninga)