Onderhoudswerkzaamheden en aanpak verkeersveiligheid Van Echtenskanaal nz en Marjolein in Klazienaveen

Klazienaveen – Dit najaar nog wordt er gestart met onderhouds-werkzaamheden aan het Van Echtenskanaal nz en de Marjolein. Ook krijgt de verkeersveiligheid de benodigde aandacht van de gemeente in dit deel van Klazienaveen.

Planning

Het gaat hierbij om onderhoud en wijzigingen vanaf de Dordsedijk en het Van Echtenskanaal nz richting de Bladderswijk. Ook de Marjolein liggend tussen het Van Echtenskanaal nz en De Kervel gaat hierbij op de schop. Het gehele gebied krijgt tegelijkertijd een nieuwe inrichting. De plannen voor dit alles zijn al in een vergevorderd stadium. De aanbesteding zal binnen afzienbare tijd gedaan worden en zodra de aannemer bekend is wordt de planning bekendgemaakt.Marjolein_2020-6-meter

Wateroverlast

In de Marjolein ligt al een gescheiden rioolstelsel voor het regen- en het vuilwater. Echter omdat er steeds meer wateroverlast is met stortbuien wordt de huidige regenwaterbuis vervangen door eentje met een nog grotere diameter. Ook wordt de Marjolein versmald van 6 naar 5 meter. Hierdoor gaat de straat meer op een woonstraat lijken en dus veiliger worden is de gedachte.

Inrichting Van Echtenskanaal

De asfaltlaag van de Van Echtenskanaal is dringend aan onderhoud toe en daarom wordt gedeeltelijk de boven- en fundatielaag hersteld. Omdat er ook vaak veel te hard gereden wordt op dit deel van de Van Echtenskanaal, wordt ook de inrichting aangepakt.VanEchtenskanaal_Hillegondabrug
De kruispunten worden aangepast door er inritconstructies (aansluitingen met verhoogde blokken)  te plaatsen. Deze geven gelijktijdig duidelijk de overgang naar de 30 km zones weer. (Deze oplossing is al eerder toegepast op de Mr. Ovingstraat en de Brugstraat.)Van_Echtenskanaal-Boterbloem
Ook worden de verkeersdrempels compacter, zodat de snelheid van het verkeer nog beter afgeremd gaat worden. VanEchtenskanaal_40-41Op het langere, rechte deel tussen afslag Marjolein en de Bladderswijk, komt er een extra verkeersplateau tussen nr. 40 en 41. De inritconstructies  worden aangebracht bij de afslagen naar de Boterbloem, Hillegondastraat, Marjolein, Valkruid en de Verl. Bladderswijk oz.

VanEchtenskanaal-nz-Ovonde
Vanaf de Ovonde richting Erica wordt het Van Echtenskanaal nz afgesloten
overzicht
Overzicht van de geplande werkzaamheden en mogelijke hinder
Vanechtenskanaal_Bladderswijk
Bij de brug over Oranjekanaal richting centrum Klazienaveen afsluiting
Marjolein
Marjolein volledig afgesloten