Denk ook mee met afvalbeleid in gemeente Emmen

Regio – Denkt u ook mee met het afvalbeleid in de gemeente Emmen? De gemeente Emmen vraagt aan de inwoners om mee te denken aan een nieuw afvalbeleid voor een goede en betaalbare inzameling van huishoudelijk afval.

Afval is een onderwerp dat veel mensen bezighoudt. Hoe, wanneer en hoe vaak wordt welk afval opgehaald? Welke mogelijkheden zijn er om afval opnieuw te gebruiken (hergebruiken)? Allemaal vragen waarop de antwoorden  van de inwoners samen het nieuwe afvalbeleid van gemeente Emmen gaat vormen.

van 200 naar slechts 100 kilo grijsafval

Voor de inwoners van gemeente Emmen is het belangrijk om hun afval goed kwijt kunnen. De Rijksoverheid wil dat elke inwoner maximaal 100 kilo afval per jaar in de grijze container voor restafval doet. Op dit moment doet elke inwoner van Emmen ongeveer 200 kilo per jaar in de grijze container. Door afval beter te scheiden wordt minder afval verbrand en worden meer grondstoffen opnieuw gebruikt. Dit is beter voor het milieu.

Stijgende kosten

Ook wordt het steeds duurder om afval te verbranden, het is daarom belangrijk dat het ophalen van alle soorten afval betaalbaar blijft.

Wethouder van der Weide: “Hoe gaan we onze afvalinzameling doen met elkaar? Dit willen wij niet alleen bepalen. Daar zijn we onze inwoners voor nodig. Afval verbranden wordt steeds duurder en afval dat we kunnen hergebruiken willen we graag hergebruiken. Dan snijdt het mes aan twee kanten.” Hiermee onderstreept de wethouder het belang van een goed afvalbeleid dat past bij de wensen van de inwoners. “Wij zijn erg benieuwd naar de ervaringen en ideeën.”

Vragenlijst

Met een vragenlijst wordt de mening van alle inwoners van gemeente Emmen gevraagd. Dat kan zowel online als volgende week in de Emmer Courant ingevuld worden. De vragenlijst staat tot en met 10 juli open voor reacties. Meer informatie over deze vragenlijst is te vinden op de website van gemeente Emmen: gemeente.emmen.nl/vragenlijst-afval.

Waardebon van € 15,00

Inwoners die de vragenlijst invullen, kunnen in aanmerking komen voor een waardebon van € 15,00. Deze waardebon zal na 10 juli verloot worden onder alle inzendingen (online en via de krant).