Gevaarlijkste kruispunt van Drenthe (Angelslo) krijgt voorrangsplein

Emmen – De Landschaplaan/Statenweg in de wijk Angelslo staat bekend als het gevaarlijkste kruispunt van Drenthe. De huidige situatie wordt drastisch aangepakt en verbeterd met een voorrangsplein.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren legt de gemeente Emmen een voorrangsplein aan op het kruispunt Statenweg/Landschaplaan in de wijk Angelslo. Op dit kruispunt vonden de afgelopen 5 jaar de meeste ongevallen in de gemeente plaats. Er stonden al onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt van de Statenweg gepland. Voor de werkzaamheden wordt nu een aannemer gezocht, waarna de aanleg van het nieuwe voorrangsplein na de zomervakantie kan beginnen.

Meeste ongevallen in Drenthe

Uit de ongevallenanalyse van de gemeente Emmen blijkt dat de afgelopen vijf jaar op de kruising Statenweg/Landschaplaan in Emmen de meeste ongevallen van Drenthe gebeuren. Redenen hiervoor zijn dat er veel verkeer via het kruispunt de Landschaplaan op rijden. Dit is de weg naar het grote parkeerterrein achter winkelcentrum Angelslo. Ook keren veel automobilisten op het kruispunt als ze het parkeerterrein aan de voorkant van het winkelcentrum verlaten. Dit maakt het huidige kruispunt onoverzichtelijk.

Wethouder René van der Weide: “Ik ben blij dat we deze kruising eindelijk aanpakken. Door de aanleg van een voorrangsplein wordt de situatie overzichtelijker en kunnen we ongelukken voorkomen. Door gelijktijdig het regulier onderhoud van de Statenweg te doen, kunnen we de weg in een keer aanpakken.”landschaplaan-voorrangsplein_nieuw

Voorrangsplein

Een voorrangsplein is een vorm van een rotonde met kenmerken van een voorrangskruispunt. Hiermee wordt de kruising overzichtelijker en verbetert de doorstroming het verkeer. In de Landschaplaan komt een uitritconstructie. Dit remt het autoverkeer en beschermt daarmee overstekende fietsers en voetgangers. Alle andere zijstraten van de Statenweg hebben inmiddels al zo’n uitritconstructie.

Werk met werk maken

De aanleg van het voorrangsplein kost € 400.000,-, waarvan de provincie Drenthe de helft bijdraagt (aanpak verkeersonveilige locaties). De andere helft wordt betaald uit bestaande budgetten en restanten uit andere verkeersprojecten in Angelslo.