Curator zet concrete stappen in faillissement Buurtsupport

Regio – De curator, mr. Paul van Boven, heeft intussen de eerste concrete stappen in het intussen uitgesproken faillissement van Buurtsupport gezet.

Concrete stappen gezet

De rechtbank heeft op 24 maart het faillissement van Buurtsupport uitgesproken. De heer mr. Paul van Boven (Bierens van Boven advocaten uit Assen) is als curator benoemd. Hij heeft meteen afspraken gemaakt en daarmee de eerste concrete stappen gezet.

De curator, Menso en de gemeente Emmen geven aan dat het belang van het behouden van de activiteiten voor deelnemers belangrijk is. Uiterlijk 1 mei 2020 moet meer duidelijkheid komen hoe dat vorm gaat krijgen.

Gisteren heeft dhr. Van Boven met verschillende vertegenwoordigers van betrokken partijen gesproken, waaronder met Heidy Postma (directeur Menso) en wethouder Raymond Wanders namens het college van B&W. Inmiddels heeft de curator afspraken gemaakt over de vervolgstappen met Menso.

Activiteiten gaan door

In het belang van de deelnemers en medewerkers van Buurtsupport is tussen Menso en de curator afgesproken:

• de deelnemers en medewerkers blijven de komende tijd aan het werk,       volgens de richtlijnen rondom de corona-maatregelen.
• uiterlijk 1 mei aanstaande geeft de curator duidelijkheid over de   vervolgstappen.
• de curator heeft een medewerker van zijn kantoor aangesteld die de   bedrijfsvoering tot 1 mei 2020 bewaakt en geregeld op het kantoor van   Buurtsupport aanwezig zal zijn.

Contact Menso

Dit betekent dat Menso een vervolg kan geven aan het verzoek van het college van B&W om in contact te treden met de deelnemers van Buurtsupport.