Buurtsupport vraagt faillissement aan. Gemeente voelt zich betrokken.

Regio / Emmen – Stichting Buurtsupport Emmen heeft het faillissement aangevraagd. De gemeente Emmen geeft in een reactie aan het spijtig te vinden en dat het een zaak is van Buurtsupport, maar voelt zich wel zeer betrokken.

Stichting Buurtsupport in Emmen heeft het faillissement aangevraagd. De stichting is nu in afwachting van de uitspraak van de rechtbank en de komst van een curator. Dit geeft de stichting in een schrijven richting gemeente aan.

Ook het in het vorig jaar juni feestelijk geopende Buurthuuske in Klazienaveen met ongeveer 60 werknemers valt onder Buurtsupport.

Geïnformeerd

De medewerkers, deelnemers en onze partners zijn geïnformeerd en hebben gehoord dat de activiteiten – los van de corona-maatregelen – gewoon doorgaan tot anders wordt besloten.

Eerder vorig jaar werd bekend dat stichting Buurtsupport geen onderdeel kon worden van het Emmer Werkbedrijf. Buurtsupport kon niet voldoen aan de financiële randvoorwaarden. Sindsdien heeft Buurtsupport advies ingewonnen over wat te doen in deze situatie.

Hoe nu verder

Martijn Jansen, directeur-bestuurder van Buurtsupport: “Het resultaat van onze verkenning is helaas dat we faillissement hebben moeten aanvragen. Ik verwacht deze week de uitspraak van de rechtbank.”

Jansen: “Ik heb iedereen die activiteiten voor ons verricht laten weten dat ze hier mee door kunnen gaan. Tenzij iemand thuis is i.v.m. corona-maatregelen. Ik hoop dat bij de afwikkeling van het faillissement alles er op gericht is om activiteiten door te laten gaan.”

Reactie gemeente Emmen

Raymond Wanders (wethouder Werk, Inkomen en Volksgezondheid) laat in een reactie namens het college van B&W weten:
“De directeur-bestuurder van stichting Buurtsupport heeft ons laten weten, dat hij het faillissement van Buurtsupport heeft moeten aanvragen. Dit vinden we spijtig en raakt ons. Hoewel het natuurlijk een aangelegenheid is van Buurtsupport, voelen wij ons zeer betrokken bij de mensen die activiteiten voor de stichting verrichten.

We vinden het heel vervelend dat met het aanvragen van het faillissement onzekere tijden aanbreken voor de medewerkers en deelnemers van Buurtsupport. En dat in deze al ongekende tijden, met veel onzekerheid door het corona-virus.

Proberen activiteiten werknemers te behouden

De inzet van het college is en blijft erop gericht dat we de activiteiten voor de deelnemers van Buurtsupport ook in de toekomst kunnen behouden. We hebben Menso verzocht zich voor te bereiden op een mogelijk faillissement en zich te richten op het borgen van activiteiten van deelnemers van Buurtsupport. We willen voorkomen dat deze kwetsbare groep thuis komt te zitten. Echter, ons handelen hierin kent zijn grenzen. De curator is hierin aan zet.

We zijn nu in afwachting van de uitspraak van de rechtbank en van de vervolgstappen die de curator neemt. We hebben met Menso afgesproken dat zij – na het uitspreken van het faillissement – contact op neemt met de deelnemers van Buursupport.”