Gemeente verstrekt 239.000 euro subsidie voor terugdringen laaggeletterdheid

Regio – Diverse organisaties in de gemeente Emmen zetten zich samen
in om laaggeletterdheid terug te dringen. De gemeente verstrekt hiervoor 239.000 euro subsidie.

De kerngroep taalsamenwerking ‘Emmen telt mee met taal’ kan dit jaar rekenen op een subsidie van 239.000 euro van de gemeente om laaggeletterdheid terug te dringen. Met dit geld kunnen minimaal 420 volwassenen per jaar begeleid worden om beter te leren lezen en te schrijven of digitale vaardigheden te ontwikkelen.

In de gemeente Emmen wonen ongeveer 12.000 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. De kerngroep ‘Emmen Telt mee met Taal’ richt zich op die groep. Ook is de gemeente Emmen lid van het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe en is de Stichting Lezen & Schrijven actief in Emmen. Zij zorgen voor kennis en voorzien de taalvrijwilligers / docenten ze van goede lesmaterialen.

Voorbeeld in het land

In de kerngroep ‘Emmen Telt mee met Taal’ werken sinds 2016 de Bibliotheek, Welzijnsgroep Sedna, Drenthe College en de EMCO-groep samen. Met de kerngroep is de doelstelling voor tien jaar afgesproken om jaarlijks minimaal 420 mensen te helpen om beter taal- of digivaardig te worden. In 2028 zijn dan ten minste 4200 inwoners bereikt. Deze gezamenlijke aanpak wordt landelijk gezien als een succesvolle manier om laaggeletterdheid aan te pakken. Op verschillende congressen en bijeenkomsten over de aanpak van laaggeletterdheid worden vertegenwoordigers uit Emmen gevraagd om de aanpak en de resultaten toe te lichten.

Iedereen moet mee kunnen doen

“Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij,” zegt wethouder Robert Kleine. “Goed kunnen lezen en schrijven en digivaardig zijn, is daarvoor heel belangrijk. We zien dat laaggeletterdheid vaak van generatie op generatie doorgaat. Het vraagt om een lange adem en een structurele inzet; daarom hebben we een meerjarenprogramma opgezet en maken we ieder jaar extra geld hiervoor vrij.”

Samenwerking

Taal-, digitale- en rekenvaardigheden zijn van groot belang om de weg te vinden op het gebied van werk en inkomen, onderwijs, zorg, welzijn en wonen. Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem waar vaak nog een taboe op rust. Het gaat vaak om kwetsbare doelgroepen die lastig te bereiken zijn. De aanpak van laaggeletterdheid is succesvol. Steeds meer cursisten melden zich omdat ze meer kans op werk willen of vrijwilligerswerk willen doen. Ook willen ze meedoen aan activiteiten en kinderen kunnen helpen bij het leren lezen.

In Emmen werken alle deelnemende organisaties samen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Er zijn 85 vrijwilligers actief bij de kerngroep en inmiddels zijn er vijf Taalpunten in de bibliotheken in Emmen, Klazienaveen, Nieuw-Amsterdam, Emmer-Compascuum en bij Menso. Ook is Emmen betrokken bij landelijke onderzoeken naar manieren om laaggeletterdheid zo effectief mogelijk terug te dringen.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!