Gemeente Emmen investeert in jeugdpreventie om zware jeugdhulp te voorkomen

Regio/Emmen – Om te voorkomen dat meer jongeren in zwaardere vormen van jeugdhulp terecht komen, investeert de gemeente Emmen in jeugdpreventie.

In 2020 wordt hiervoor ongeveer één miljoen euro uitgetrokken. Vier organisaties die verschillende vormen van ondersteuning aan jongeren en gezinnen bieden, ontvangen hiervoor subsidie.

Jeugdpreventie

Iedere jongere in de gemeente moet gelukkig, veilig, gezond en met perspectief kunnen opgroeien. Met de meeste jongeren in Emmen gaat het gelukkig goed. Toch krijgt ongeveer 13 procent van de jongeren tot 18 jaar in de gemeente Emmen te maken met jeugdhulp. Jeugdpreventie bestaat uit vrij toegankelijke hulp die dichtbij en laagdrempelig georganiseerd is. Door tijdig in te zetten op de lichtere vormen van hulp kan voorkomen worden dat problemen escaleren waardoor zwaardere hulp noodzakelijk is.

Positief opgroeien

“We willen natuurlijk graag voorkomen dat jongeren in de zwaardere jeugdhulp terecht komen,” zegt jeugdwethouder Robert Kleine. “Hoe eerder jongeren en gezinnen met problemen in beeld zijn bij de hulpinstanties, hoe plezieriger dat voor iedereen is. Daarmee kunnen we veel leed besparen.” De gemeente Emmen werkt aan een positief opgroei-klimaat voor jongeren, benadrukt de wethouder: “We kijken vooral naar wat er goed gaat en hoe we dat kunnen versterken. Niet het probleem, maar het kind en het gezin moeten centraal staan. We willen voorkomen dat er problemen in een gezin ontstaan.”

Samenwerking

Op verschillende manieren geven de gesubsidieerde organisaties invulling aan jeugdpreventie. Bijvoorbeeld door het jongerenwerk van Dorpenzorg in het gebied De Monden, waardoor jongeren beter in beeld zijn. Of door gezinnen ondersteuning te geven bij opvoedvragen, zoals Home Start doet.

Ook huisartsenondersteuners spelen een belangrijke rol bij het vroeg in beeld hebben van klachten bij jongeren. GGD Jeugdgezondheidszorg (Jgz) voert dit uit in de gemeente Emmen. In Nieuw-Amsterdam start binnenkort het project Integrated Care; een samenwerking tussen het onderwijs en de Tinten Groep om het aantal gezinnen waar jeugdhulp nodig is, terug te brengen.

Naast de nu gesubsidieerde inzet voor jeugdpreventie zijn er meer instellingen in die hiervoor projecten hebben, zoals Goede Start in de Veenkoloniën.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!