De kogel is door de kerk: Oprichting Roeivereniging Emmen gaat door!

Regio/Emmen – De kogel is door de kerk: Roeivereniging Emmen wordt opgericht!

Na de boeiende voorlichtingsavond en de vele positieve reacties die daarop volgden heeft de roeivereniging voldoende massa en energie om door te pakken om opgericht te worden.  ‘Mooi nieuws lijkt mij’! Dit schrijft Jaap Hof (Kwartiermaker).

nieuw op te richten roeivereniging

Ook de KNRB is positief en is graag bereid om een aantal hand- en spandiensten te verlenen. Zo kan de nieuw op te richten roeivereniging gebruik maken van ervaringen en deskundigen uit het hele land en kan ze onze publiciteit versterken.

Om ook maar meteen een goede start te maken met de aanmeldingen, verzoeken we jullie om op de aangepaste website (https://rvemmen.nl) kenbaar te maken of je mee wilt helpen met de start van de vereniging en of je een geoefende of niet geoefende roei(st)er bent.

Het starten van de vereniging kan niet leunen op één persoon of partij, maar vraagt vereende krachten – vele handen maken licht werk –  nietwaar? Daarom vraag ik je of je een bijdrage kunt en wilt leveren om de totstandkoming te bespoedigen. Die bijdrage kan bestaan uit heel praktische zaken of om meer regelkwesties; alle hulp is welkom. We proberen nog deze zomer daadwerkelijk ‘van de wal af’ te komen en de Roeivereniging Emmen een feit te laten zijn.

Nb1.

Als je je aanmeldt als vrijwilliger dan gaan we er van uit dat je te zijner tijd ook lid wordt. Hoe stoer is het als jouw naam staat vermeld in het oprichtingsverslag?

Nb2.

Als je je aanmeldt als vrijwilliger dan zullen we je af en toe vragen om mee te helpen. Het betekent niet dat we van je verwachten om een bestuursfunctie te vervullen. Het bestuur wordt op een later moment samengesteld. Dit zal gaan  op basis van interesse, de mogelijkheid om voldoende tijd te kunnen reserveren en geschiktheid.

Hartelijke groet, Jaap Hof (Kwartiermaker)

 

(Foto: onbekend)