Emmer veiligheidsplan moet gemeente nog veiliger maken

Regio/Emmen – Het Veiligheidsplan Emmen 2020 moet de gemeente Emmen nog veiliger maken met extra inzet op ondermijning, jeugd, overlast en verkeersveiligheid.

Emmen is al jaren een van de veiligste grote gemeenten van Nederland. De gemeente wil dat zo houden en blijft zich daar voor inzetten, zo staat in het Veiligheidsplan 2020. Vijf onderwerpen krijgen dit jaar extra aandacht, omdat ze een grote impact hebben op inwoners en een bedreiging zijn voor de veiligheid van de gemeente.

Teveel ongelukken

Burgemeester Eric van Oosterhout: “Vorig jaar zijn we al begonnen met extra inzet op het veilig opgroeien van de jeugd. Daar gaan we zeker mee verder. Net als thema’s zoals ondermijning, overlast en veilige evenementen. Daarnaast krijgt verkeersveiligheid dit jaar extra prioriteit. Er gebeuren teveel ongelukken, vaak door te hard en roekeloos rijden”.

De vijf prioriteiten uit het veiligheidsplan 2020:

• Georganiseerde/ondermijnende criminaliteit (o.a. terugdringen cybercrime);
• Veilig uitgaan en veilige (grootschalige) evenementen;
• Minder overlast;
• Verkeersveiligheid; terugdringen aantal verkeersslachtoffers;
• Veilig opgroeien (o.a. terugdringen huiselijk geweld en kindermishandeling).

Steeds veiliger

De gemeente Emmen behoort tot de veiligste grote gemeenten van Nederland. De criminaliteitscijfers dalen op bijna alle terreinen. Winkeldiefstal en vandalisme (aantal vernielingen) is voor het eerst sinds jaren gestegen. Ook de voertuigcriminaliteit is in 2019 gestegen t.o.v. 2018, maar blijft onder het niveau van 2017. Wel zien een duidelijke toename in fraude en oplichting op internet. Ook meldingen van (drugs)overlast nemen toe bij gemeente en politie.

De gemeente gaat hier werk van maken, samen met de politie en andere partners, zoals stichting Veiligheidszorg. Ook inwoners zelf kunnen veel doen om de gemeente veilig te houden. Bijvoorbeeld door verdachte situaties te melden en niet te hard te rijden.