Drentse hoeveelheid PFAS laag. Grondverzet weer mogelijk in gemeente Emmen!

Regio – De hoeveelheid PFAS in de Drentse grond is lager dan de (tijdelijke) vastgestelde waarde. Hierdoor is grondverzet in de gemeente Emmen weer mogelijk.

Bodemkwaliteitskaart PFAS Drenthe

In Emmen kan weer grond verplaatst worden zonder aanvullende maatregelen door PFAS. In Drenthe is onderzoek gedaan naar de hoeveelheid PFAS in de bodem. Hieruit blijkt dat deze hoeveelheid lager is dan de tijdelijke achtergrondwaarde die minister Van Veldhoven van Milieu en Waterstaat op 29 november vaststelde. Dit is vastgelegd in de bodemkwaliteitskaart PFAS Drenthe die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld.

Wethouder René van der Weide is blij met de uitkomsten van het Drentse onderzoek en de daarop gebaseerde kaart: “De hele PFAS-situatie heeft geleidt tot veel onrust. Met dit besluit kunnen grondverzetbedrijven weer aan het werk zonder extra kosten voor onderzoek.”

De bodemkwaliteitskaart PFAS is een rapport met daarin informatie over de hoeveelheid PFAS per kilo grond in de bodem van Drenthe. Door de kaart toe te voegen aan de Nota Bodembeheer, kan grondverzet in Emmen plaatsvinden zonder aanvullend onderzoek. Bij grond van locaties waar de bodem mogelijk verontreinigd is geraakt met PFAS of grond die naar grondwaterbeschermingsgebieden gaat, is extra onderzoek of zijn aanvullende maatregelen nodig.

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn stoffen die door de mens gemaakt zijn en van nature niet in het milieu voorkomen. Ze worden gebruikt in allerlei producten, omdat ze water, vet en vuil afstoten. De stoffen komen in het milieu door uitstoot via de fabriekspijp, gebruik van PFAS houdende producten of met het afvalwater in riool of oppervlaktewater. (https://www.rivm.nl/pfas).

Meer ruimte voor bedrijven

Een achtergrondwaarde geeft aan hoeveel PFAS er al in de bodem zit. Om te voorkomen dat deze stoffen zich verspreiden, gelden sinds juli strengere regels voor verplaatsen van grond. Hierdoor was grondverzet alleen mogelijk met een aanvullende PFAS analyse. Dit leidde voor bedrijven tot extra kosten en vertraging in bouwprojecten. Eind november kondigde de minister een ruimere norm aan, waardoor bedrijven meer ruimte krijgen voor het verplaatsen van grond, zonder dat de gezondheid of het milieu in gevaar komt.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!