Schenking van 10.000 euro voor Museum Collectie Brands

Nieuw-Dordrecht – Het Museum Collectie Brands ontving geheel onverwacht op haar jaarlijkse donateursdag een cheque van €10.000,-. Jan Brands, voormalig directeur van Brands Bouw uit Emmen, reikte een cheque met het grote bedrag uit.

Giften 80-jarig jubileum

Het 80-jarig jubileum van Brands Bouw werd eind september dit jaar gevierd. In de uitnodigingskaart voor het 80-jarige jubileum stond het verzoek om als gift niet de gebruikelijke fles wijn mee te brengen, maar een donatie te doen aan het Museum Collectie Brands.

geen directe familie

De naam Brands Bouw doet vermoeden dat er een familieband bestaat tussen de familie Brands en de grondlegger Jans Brands van het Museum Collectie Brands. Echter, blijkt dit niet het geval te zijn. Toch sluit Jan Brands, die de stamboom van zijn familie onderzocht, niet uit dat Jans Brands een verre tak aan de boom van zijn familie is.

Brands Bouw voelt zich niet alleen aan Jans Brands en Museum Collectie Brands verbonden vanwege een gedeelde naam. In 2010 was het Brands Bouw die het nieuwe museum bouwde welke op 17 november 2011 officieel werd geopend.

aangename verrassing

Het nieuws dat Brands Bouw de genodigden van haar jubileumfeest om een donatie aan Museum Collectie Brands vroeg, was voor het museum een onverwachte, maar zeer aangename verrassing. Op dat moment bestond het vermoeden niet dat het museum een donatie van het bedrag van maar liefst €10.000,- tegemoet kon zien. Bijzonder is ook dat Jan Brands liet weten dat dit bedrag met name werd opgebouwd door stortingen van rond de €50,-. Alle giften tezamen brachten €8.200 op, waarna Brands Bouw dit bedrag aanvulde tot €10.000,-.

groeiambitie naar 10.000 bezoekers

Het feit dat er zo gul aan het museum werd gegeven, is voor ons ook teken dat onze inspanningen worden opgemerkt en dat het cultuurhistorisch belang van het museum wordt erkend. Deze aanzienlijke donatie komt daarbij ook op een heel goed moment. In 2018 heeft het bestuur een businessplan vastgesteld waarin de ambitie wordt gesteld om door te groeien naar 10.000 bezoekers in 2021.
Om dit ambitieuze doel te bereiken wordt hard gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid, aansprekende (internationale) tentoonstellingen, educatief lesmateriaal voor (basis)scholen, arrangementen, evenementen en nog zo veel meer.

Ook is er aandacht voor het digitaliseren en het toegankelijker maken van de collectie en haar verhalen. Dit alles vergt de nodige investeringen waarvoor het museum vaak afhankelijk is van subsidies van diverse culturele fondsen. Het museum maakt immers deel uit van twee stichtingen (Stichting Beheer en Behoud Collectie Brands en Stichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel Brands) zonder winstoogmerk.

gezamenlijk om tafel

Momenteel buigt het bestuur zich nog over de vraag hoe de donatie van Brands Bouw besteed zal worden. Daarnaast zijn Brands Bouw en Museum Collectie Brands voornemens om nog eens met elkaar om tafel gaan zitten om te bekijken of zij de handen ineen kunnen slaan op het gebied van industrieel erfgoed. Dit is één van de deelthema’s binnen de museale collectie en tevens een thema dat nauw verbonden is met de geschiedenis aan maakindustrie in Zuidoost-Drenthe.

(Op de foto: Links Jan Brands namens Brands Bouw en rechts Hank Peters voorzitter MCB)

Museum-Collectie-Brands-vooraanzicht-museum

Museum Collectie Brands
Herenstreek 11
7885 AT Nieuw-Dordrecht
T: 0591-393400
E: activiteitmcb@gmail.com
W: www.collectie-brands.nl