Gemeente Emmen verwacht tekort van 4 miljoen euro over 2019

Emmen/Regio – De gemeente Emmen verwacht het jaar 2019 af te sluiten met een tekort van vier miljoen euro. Dit komt grotendeels door een tegenvallende bijdrage vanuit het Rijk.

Financiële situatie zorgelijk

De financiële situatie in de gemeente Emmen is zorgelijk, net als bij een groot deel van de Nederlandse gemeenten. Vorige week luidde de G40 (samenwerkingsverband 40 grootste gemeenten), waar de gemeente Emmen ook onderdeel van is, al de noodklok. Wanneer het Rijk geld uitgeeft, gaat een percentage hiervan naar de gemeenten via het zogenoemde gemeentefonds. Omdat het Rijk minder geld uitgeeft en meer heeft overgehouden, gaat er ook minder geld naar de gemeenten.

Wethouder Jisse Otter van financiën: “Het bedrag dat we voor dit jaar van het Rijk krijgen, waaronder voor jeugdhulp, valt flink tegen. Vorige week werd duidelijk dat het bedrag dat wij krijgen vanuit de septembercirculaire bijna anderhalf miljoen euro lager is dan eerder werd aangegeven. Hierdoor verwachten we het jaar 2019 af te sluiten met een tekort van 4 miljoen euro. We proberen dit nog bij te sturen waar kan. De komende periode gaan we nog kritischer kijken naar welke uitgaven noodzakelijk zijn.”

Financiële tussenrapportage

De gemeente wil maximaal grip houden op de financiële situatie. Daarom is er naast de bestaande financiële rapportages een extra tussenrapportage opgesteld, om zo vinger aan de pols te houden. Hierin is vooral gekeken naar begrotingsposten waarop de gemeente de grootste financiële risico’s loopt, zoals jeugdhulp en beschermd wonen. Naast de eerdergenoemde lagere bijdrage vanuit het Rijk, zijn ook de tekorten op jeugdhulp verder toegenomen.