Emmer-Compascuum, Schoonebeek en Zandpol ontvangen subsidie Stimuleringsregeling

Regio – Nieuwe speeltoestellen in Zandpol, een beweegtuin in Schoonebeek en omheining rondom een buurthuis in Emmer-Compascuum: daarvoor stelt de gemeente Emmen €65.300 beschikbaar.

Deze drie genoemde initiatieven ontvangen subsidie uit de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken. Deze halfjaarlijkse stimuleringsregeling is bedoeld om leegstand, achterstallig onderhoud of verloedering in dorpen en wijken aan te pakken.

Elk half jaar biedt de gemeente de mogelijkheid om subsidie uit de stimuleringsregeling aan te vragen voor de uitvoering van ideeën in dorpen en wijken die bij kunnen dragen aan een aantrekkelijke omgeving. Wethouder René van der Weide:”Iedereen heeft wel eens een idee over hoe hij zijn omgeving kan verbeteren. De initiatieven uit Zandpol, Schoonebeek en Emmer-Compascuum kunnen met een kleine bijdrage van de gemeente heel veel betekenen voor de leefbaarheid in het dorp. Daarvoor hebben we de regeling ooit in het leven geroepen”.

Speeltoestellen Stichting Natuurbad de Zandpol

De speeltoestellen rondom het natuurbad De Zandpol zijn behoorlijk gedateerd en voldoen niet meer aan alle veiligheidseisen. Om deze te vernieuwen, ontvangt de stichting € 5.000,-. De rest van het geld dat hiervoor nodig is, heeft de stichting bij elkaar gehaald via donateurs en co-sponsoring.

Beweeg- en beleeftuin Nieuw-Schoonebeek

Een sociale plek in het dorp, dat is wat de Vrienden van dag- en zorgcentrum De Beek nog misten in het dorp. Met de subsidie van €43.000 ontwikkelt Vrienden van dag- en zorgcentrum de Beek een beweeg- en beleeftuin. Een plek waarin je bewoners en inwoners uit het dorp kunt ontmoeten, waar je gebruik kunt maken van de beweegtoestellen en lekker kan wandelen rondom en door de tuin richting de Beek.

Omheinen en verharden terrein buurthuis de Stobbe

Het buurthuis de Stobbe in Emmer-Compascuum gaat het terrein omheinen en verharden. Dit om het terrein af te schermen. Zodat bij bijvoorbeeld activiteiten kinderen niet oververwachts de straat op kunnen rennen. Hiervoor ontvangt de Stobbe €17.300,-. De overige kosten worden gedekt door sponsoring en vrijwilligers.

Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken

Met de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken kunnen stichtingen en verenigingen met draagvlak van bewoners financiële ondersteuning aanvragen voor de verbetering van hun leefomgeving. Van 1 september 2019 tot 1 november 2019 kan er weer een subsidieaanvraag ingediend worden.

Website gemeente Emmen: www.gemeente.emmen.nl