Gemeente draagt ook bij aan goede en bereikbare zorg

Regio – Ook de gemeente Emmen levert zijn bijdrage aan goede en bereikbare zorg voor hun inwoners. De gezondheidszorg is volop in ontwikkeling.

Voorbeelden hiervan in onze regio zijn de ziekenhuisplannen of het tekort aan huis- en tandartsen. Steeds vaker is de gemeente direct of indirect betrokken bij plannen voor veranderingen of oplossingen. De gemeente heeft geen directe verantwoordelijkheid, maar wel een groot belang bij goede en bereikbare zorg voor haar inwoners. Daarom heeft de gemeente in kaart gebracht op welke manier zij hieraan een structurelere bijdrage kan leveren. De aanpak staat beschreven in het ‘Actieplan Zorglandschap’. De gemeente kan op verschillende manieren een bijdrage leveren.

Wethouder Raymond Wanders -Werk, Inkomen, Volksgezondheid-: “Daarbij kun je denken aan het helpen van huisartsen bij nieuwe vormen of uitbreiding van praktijken, meedenken bij plannen voor ziekenhuiszorg of meedoen in de lobby richting ministeries.”

Kijken naar toekomst

Ook kan de gemeente bijdragen aan wervingsacties voor zorgprofessionals of een rol spelen bij de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Wanders: “Het kunnen voldoen aan de zorgvraag wordt steeds complexer door een groeiend tekort aan zorgpersoneel. Dat vraagt andere oplossingen. Een deel van de zorg wordt steeds meer op afstand gegeven aan iemand thuis, met behulp van de techniek. Dat stelt in de toekomst andere eisen aan zorgpersoneel. Zorgaanbieders en onderwijsinstellingen kijken samen naar nieuwe vormen van zorgopleidingen in onze regio, onder andere op hbo-niveau.”

Brede gemeentelijke aanpak

Gezondheidszorg wordt met dit actieplan meer onderdeel van de brede gemeentelijke aanpak. Wanders: “Tegenwoordig is een huisartsen- of tandartsenpraktijk eigenlijk een onderneming. Als een huisarts contact zoekt met de gemeente, vraagt dit een vergelijkbare aanpak zoals we die voor andere ondernemers al kennen. Daarnaast leggen we de verbinding met zaken waar we als gemeente wél verantwoordelijk voor zijn. Zoals WMO-zorg, jeugdhulp en preventie. Als het nodig is willen we daar tijdig op inspelen.”

Samenwerking

Vanuit de rol als ‘verbinder’ tussen inwoners en zorgaanbieders heeft het college ingestemd met deze gemeentelijke aanpak over de veranderingen in het zorglandschap. Die veranderingen worden samen met zorgaanbieders, samenleving en partners vormgegeven. Daarbij geldt dat gezondheidszorg niet ophoudt bij de gemeentegrens. Er is dus ook samenwerking met buurgemeenten en andere overheden.