Dorpsraad Zwartemeer zoekt nieuwe kandidaten

Zwartemeer – De dorpsraad van Zwartemeer (EOP) is op zoek naar nieuwe kandidaten. Nog voor de verkiezingen, die op 20 maart 2019 plaatsvinden, is de huidige dorpsraad van Zwartemeer nieuwe kandidaten nodig.

algemene belang van Zwartemeer

De dorpsraad Zwartemeer is een Erkende Overleg Partner (EOP) van de gemeente Emmen en bestaat uit vrijwilligers die tot doel hebben het algemene belang van Zwartemeer te behartigen. De dorpsraad heeft geen politieke binding.

De taken van de dorpsraad zijn o.a. behartigen, participeren, communiceren en vertegenwoordigen voor het dorp Zwartemeer. Binnen de dorpsraad is een verdeling gemaakt van aandachtsgebieden en onderwerpen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangstelling en deskundigheid van de leden.

De vergaderingen van de dorpsraad vinden maandelijks plaats op de tweede dinsdag van de maand om 19.30 uur in het dorpshuis De Meerstal in Zwartemeer. Daarnaast is te verwachten dat er maandelijks, afhankelijk van de onderwerpen, één of twee keer een beroep op de leden zal worden gedaan voor werkzaamheden. De zittingsduur is 4 jaar. Enkel (officiële) inwoners van Zwartemeer kunnen lid zijn en worden van de dorpsraad.

Samenstelling van de huidige dorpsraad is tot op heden:
• Lies Hemme
• Leo Hoogenberg
• Ria Hoogeveen
• Dick Klein
• Hendrie Kroeze
• Catharina Olijve
• Wim Schluter
• André Strijker

Dagelijks Bestuur
• Voorzitter: Leo Hoogenberg
• Secretaris: Andre Strijker
• Penningmeester: Dick Klein

De dorpsraad wil een representatieve afspiegeling zijn van de inwoners van Zwartemeer. Heeft u belangstelling of weet u een goede kandidaat of wilt u zelf meer weten? Neem dan contact op met één van de huidige dorpsraadleden of stuur een e-mailtje naar dorpsraad.zwartemeer@gmail.com. Graag wel voor uiterlijk 21 januari 2019.

(Bron: dorpskrant.com)