Huurdersfederatie: Deelnemers bezorgd over langer zelfstandig thuiswonen

Huurders maken zich zorgen over het langer zelfstandig thuis wonen op oudere leeftijd zegt de huurdersfederatie. Huurders willen betere aangepaste woningen en meer contact met hun buurtgenoten.

Bovenstaande werd duidelijk in de huurdersbijeenkomst over ‘Wonen & Zorg’ die woensdag 16 mei j.l. werd georganiseerd door de huurdersverenigingen, Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe en SBDE (Stichting Bewonersraad Domesta Emmen).

Woningen niet aangepast

Tijdens de bijeenkomst haalden de huurdersverenigingen de wensen naar boven van huurders over de thema’s: ‘langer zelfstandig thuis wonen’ en ‘eenzaamheid’.huurdersfederatie-4
In groepsgesprekken vertelden deelnemers wat zij belangrijk vinden, hoe hun ervaring tot nu toe is, en waar ze zich zorgen over maken. Hieruit kwam naar voren dat huurders het vooral onduidelijk vinden waar ze terecht kunnen met hun zorgvraag. Ze ervaren dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Daarnaast vinden de deelnemers dat de woningen niet aangepast  zijn op hun situatie. Zo maken ze bijvoorbeeld mee, dat stopcontacten en keukenkastjes niet op de goede hoogte zijn geplaatst.

Contacten

De deelnemers kennen of herkennen zich ook in het eenzaam zijn. Het valt veel huurders op dat vooral in complexen met zowel jongeren en ouderen, er weinig contact is met de buren. Er moeten in wooncomplexen openbare ruimten komen, waar meer activiteiten worden georganiseerd en men nieuwe mensen kan leren kennen. Ook werden er suggesties gedaan om in Emmen een ‘Maatjes’ project te starten: Leg contacten om eenzaamheid te voorkomen!

luisteren naar de huurder

Met de resultaten van de bijeenkomst willen de huurdersverenigingen het gesprek aangaan met gemeente, politiek en woningcorporaties. “Het is voor ons belangrijk om te luisteren naar de huurder“, aldus Hans Gelderman, voorzitter van SBDE. “We hebben veel waardevolle informatie opgehaald en zijn zeker van plan daar iets mee te gaan doen“ vult Hepke Wouda, bestuurslid Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe aan.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!