De Werkgroep Jonge Mantelzorgers vraagt om aandacht voor een viertal ingeplande activiteiten. De aanmelding is inmiddels geopend, en is bestemd voor jonge mantelzorgers in de leeftijdsgroep van 6 t/m