Uw oudere huurwoning al aangepast op zorgvraag? Praat mee!

De overheid voert een stimulerend beleid met dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen. Is uw oudere huurwoning al aangepast op de zorgvraag? Praat mee!

Veel verzorgingstehuizen moesten door de bezuinigingen en het stimulerende beleid van de overheid voor ouderen om langer thuis te blijven wonen inkrimpen met als gevolg dat het aanbod van verzorgingstehuizen lager wordt. Met als gevolg, dat het lastig is om een indicatie te verkrijgen en ouderen gedwongen worden in hun huurhuis te blijven. Maar als u niet meer kan wonen waar u nu woont? Wat dan?

bijeenkomst 16 mei

De Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe en de SBDE organiseren gezamenlijk op woensdag 16 mei tussen 14.00 uur en 16.00 uur een bijeenkomst in de Meerstede aan de Nijkampenweg 73, 7815 GB Emmen over het ouder worden en langer thuis blijven wonen. Het doel van de bijeenkomst is om in gesprek te gaan met huurders over onder andere:  Verhuizen op oudere leeftijd, aanpassingen in uw huurwoning en zorgen voor elkaar.

Hepke Wouda, bestuurslid Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe: “Het aandeel ouderen in Emmen neemt toe en dat betekent ook het aantal zorgbehoevenden. We bemerken dat veel woningen niet zijn aangepast op de zorgvraag, waardoor veel huurders op een plek wonen die niet past bij hun situatie.”

Hans Gelderman, voorzitter SBDE vult aan: “Door het organiseren van deze bijeenkomst willen we in kaart brengen hoe huurders ouder willen en kunnen worden in hun eigen leefomgeving mede door hierover het gesprek aan te gaan met de verhuurder, gemeente en de politiek.”

Mee praten?

Lijkt het u leuk om mee te praten over de perfecte woning als u ouder wordt? Of om uw opgedane ervaringen te delen met andere huurders? Doe mee!

Opgeven kan door een e-mail te sturen met vermelding van uw naam en de naam van uw verhuurder naar wonenenzorg2018@gmail.com.

Maar het is ook mogelijk om uw telefonisch te verzekeren van een plaats door te bellen naar 0591-622226 (kantoor Huurdersfederatie). Aanmelden kan tot woensdag 9 mei en vol=vol.

Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe is al vele jaren de onafhankelijke belangenbehartiger van huurders in Zuidoost Drenthe. SBDE (Stichting Bewonersraad Domesta Emmen) behartigen de belangen van huurders in Emmen. Zij zijn de gesprekspartner voor en namens alle huurders van Domesta.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!