Bargerveen icoon Vrijetijdseconomie 2017-2021

Het Bargerveen kan naast nog 4 andere een icoon in de Vrijetijdseconomie 2017-2021 zijn. Er zijn goede kansen voor online marketing in Bargerveen.

informatiebijeenkomst

Korte tijd geleden organiseerden de gemeente Emmen en Stichting Marketing Regio Emmen (SMRE) een informatiebijeenkomst over online marketing en socialmedia in en rond het Bargerveen. Het gaat om ondernemers en stichtingen die actief zijn in de culturele of de toeristische sector. Uit eerdere gesprekken met de doelgroep is er een brede behoefte gebleken aan voornamelijk praktische ondersteuning. Aanwezigen op de informatiebijeenkomst werd de mogelijkheid geboden aan te geven hoe zij de ondersteuning het liefst zouden zien.

Bargerveen als icoon

In het beleidskader Vrijetijdseconomie 2017 – 2021 zijn 5 iconen benoemd, waaronder ook de Veenvaart en het Bargerveen. Wethouder Toerisme en Cultuur Robert Kleine: “We denken dat het Bargerveen nog veel meer bezoekers kan trekken, niet alleen om de mooie natuur maar ook voor verblijfsrecreatie en erfgoed. Mooi om te zien dat toeristische ondernemers en erfgoedorganisaties samen optrekken om zich online te profileren.”

Sterk geheel

Stichting SMRE zorgt ervoor dat aantrekkelijke locaties in de regio gepromoot worden op brede schaal. Daniëlle van der Ark van SMRE: “Het Bargerveen is daarbinnen als icoon van de regio Emmen een belangrijk gebied voor het toerisme. Als de ondernemers zelf hun online promotie ook goed doen, dan kunnen we elkaar versterken en zetten we samen het geheel sterk op de kaart.”

Vervolg

Een van de aanwezigen zegt: “Goed verhaal, ik kreeg vandaag vooral ook het besef dat we gezamenlijk nog veel meer kunnen bereiken.” Alle aanwezigen tijdens de informatiebijeenkomst hebben inmiddels een enquête ontvangen waarop zij hun ervaringen over deze bijeenkomst kunnen delen en waarop zij aan kunnen geven op welke manier zij het vervolg van deze bijeenkomst zien.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!