Meer Emmenaren doen mee aan cultuur en geven een hoger cijfer

Cultuurmonitor 2017: Meer Emmenaren doen mee aan cultuur en geven een hoger cijfer.

Een groeiend aantal inwoners dat actief deelneemt aan culturele activiteiten in de gemeente Emmen en een hogere waardering voor het aanbod, dat zijn enkele uitkomsten van de Cultuurmonitor 2017. De Cultuurmonitor is een grootschalig onderzoek naar de cultuurbeleving onder de inwoners van de gemeente Emmen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Trendbureau Drenthe.

stijgend aantal deelnemers

In 2014 heeft de gemeente Emmen een vergelijkbaar cultuuronderzoek laten uitvoeren door CMO STAMM. Opvallend is dat het aantal deelnemers aan het onderzoek nu veel groter is: 2800 mensen vulden de vragenlijst in tegen 1400 mensen in 2014. De deelname aan culturele activiteiten is gestegen van 40 procent in 2014 naar 48 procent in 2017. Ook het bezoek aan voorstellingen kent een stijgende lijn: 83 procent in 2014 en 86 procent in 2017. Het rapportcijfer dat de inwoners van de gemeente Emmen aan de hoeveelheid en de kwaliteit van het culturele aanbod geven is gestegen van 6,4 naar 6,7.

record aantal culturele evenementen

“Cultuur leeft meer in de gemeente Emmen en het aanbod krijgt een hogere waardering”, aldus cultuurwethouder Robert Kleine. “Die stijgende lijn houden we ook de komende jaren vast. Als culturele gemeente van Drenthe hadden we in de afgelopen jaren een record aantal culturele evenementen op de kalender. Dat is geen tijdelijke opleving. De nieuwe concept-Cultuurnota die we binnenkort aan de raad presenteren, biedt ruimte voor de bestaande én nieuwe initiatieven.”

Uitkomsten

Welke culturele activiteiten beoefenen Emmenaren? De meest populaire activiteiten zijn tekenen/schilderen (19%), zingen (17%), fotografie/film (12%) en het bespelen van een muziekinstrument (12%). Van de mensen die cultureel actief zijn, heeft 43% de resultaten van hun werk wel eens gepresenteerd buiten de huiselijke kring. Van deze groep heeft 54% dit gedaan via sociale media als Facebook en Twitter (was 41% in 2014).

En waarom doen mensen niet mee aan culturele activiteiten? De meest genoemde reden om niet cultureel actief te zijn, is ‘geen interesse’ (50%), gevolgd door ‘geen tijd’ (30%) en ‘het is te duur’ (19%). Het aandeel dat cultureel actief is geweest in de afgelopen 12 maanden is het grootst onder de jongste groep (18-29 jarigen) (62%) (was 48% in 2014).

De festivals en evenementen in de gemeente mogen op grote bekendheid rekenen: 99% van de inwoners kent ten minste één Emmens festival of evenement. 72% van de Emmenaren heeft in de afgelopen 12 maanden minimaal één festival bezocht.