Schooljaar ook voor peuters officieel van start

De start van het nieuwe schooljaar is ook de officiële start van de voorscholen in Weiteveen, Emmerhout, Bargeres, Nieuw-Weerdinge, Zwartemeer en Klazienaveen.

28 voorscholen

Op 17 scholen in deze dorpen en wijken worden vanaf 4 september kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Voor elke basisschool een voorschool, dat is de ambitie van de gemeente Emmen.

De voorscholen worden gerealiseerd in samenwerking met Stichting Peuterwerk, Stichting Ontwikkeling Kindcentra Emmen (OKCE) en zes schoolbesturen. De realisatie hiervan verloopt gefaseerd. Sinds de start in oktober 2015 zijn er al 28 voorscholen in de gemeente Emmen actief. Het streven is een voorschool te verbinden aan elke basisschool vóór de zomervakantie van 2018. Zo’n 800 peuters zullen vanaf dat moment een voorschool bezoeken

Spelenderwijs

Op de voorschool worden de peuters spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Het belangrijkste verschil met een peuterspeelzaal en reguliere kinderopvang is dat een voorschool onderdeel is van de basisschool. Daarmee ontstaat een doorgaande leerlijn vanaf 2,5 jaar. De directeur van de basisschool zorgt voor de dagelijkse leiding van de voorschool en werkt nauw samen met Stichting Peuterwerk of de kinderopvangorganisaties (via stichting OKCE). De peuters zijn 10 uur per week op de voorschool waar ze zich spelenderwijs ontwikkelen. Dit doen ze onder leiding van gekwalificeerd personeel en in nauwe aansluiting op de onderwijsprogramma’s van het basisonderwijs. De brede ontwikkeling staat hierin centraal. Denk daarbij aan bijvoorbeeld taal, creativiteit, samen spelen, onderzoeken en ontdekken.

Gelijke kansen

Emmen loopt voorop in de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn. Een voorschool voor elke basisschool is een uniek aanbod. “Gelijke kansen voor ieder kind, dat is ons uitgangspunt,” zegt onderwijswethouder Robert Kleine. “Door alle kinderen de voorschool aan te bieden, kunnen ze een betere start maken als ze naar de basisschool gaan. Daarmee vergroten we hun kansen in hun verdere schoolloopbaan.”