Onderzoek postafhandeling gemeente Emmen door Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Emmen (RKE) onderzoekt de postafhandeling die gedaan wordt door de gemeente Emmen.

Heeft u de laatste tijd nog een brief of mail gestuurd aan de gemeente Emmen? De Rekenkamercommissie Emmen (RKE) doet onderzoek naar de manier waarop de gemeente Emmen uw post beantwoordt.

Wat is er veranderd?

In 2012 heeft de RKE de postafhandeling ook onderzocht. De RKE concludeerde toen dat de gemeente de post niet op tijd afhandelde. Er bleken geen afspraken voor de termijn van het antwoord geven te zijn en er was niet genoeg aandacht voor het op tijd afhandelen van de post. De RKE heeft in 2012 aanbevelingen gedaan om de postafhandeling te verbeteren. Nu, vijf jaar later, wil de RKE graag weten wat de gemeente met de aanbevelingen heeft gedaan en of de postafhandeling daadwerkelijk verbeterd is.

Op tijd post afhandelen is belangrijk

De RKE weet dat inwoners van Emmen veel waarde hechten aan het op tijd afhandelen van brieven en e-mails. Het niet of niet tijdig antwoord krijgen is naar mening van de RKE slecht voor het vertrouwen van de burger in de overheid. Alle reden voor een vervolgonderzoek. Het onderzoeksbureau Unravelling voert het onderzoek namens de RKE uit. De verwachting is dat er in oktober een conceptrapport is dat eind 2017 met de gemeenteraad besproken gaat worden.

U kunt helpen!

De RKE is benieuwd naar uw ervaring. Na hoeveel dagen kreeg u een reactie op uw brief of e-mail? Kreeg u antwoord op uw vraag? En heeft u in de tussentijd nog contact opgenomen met de gemeente over hetzelfde onderwerp? U kunt onderzoeksbureau Unravelling mailen met uw ervaring: l.meijer@unravelling.nl.

Wat doet de rekenkamercommissie?

De gemeenteraad controleert of het college van Burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De RKE is onafhankelijk en helpt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Onderzoek doen naar het beleid is een manier om erachter te komen of de resultaten op een goede manier zijn gehaald. De RKE geeft als het nodig is advies over wat er beter kan.