Vignet “Gezonde School” voor Klazienaveense scholen De Spil en De Planeet

Acht ‘gezonde’ scholen erbij in de gemeente Emmen, waaronder OBS De Spil en De Planeet in Klazienaveen. M&GEZOND streeft ernaar om jongeren op een gezond gewicht te krijgen.

De openbare basisscholen de Runde in Emmer Compascuum, ’t Eenspan en Delftlanden in Emmen, de Anbrenge op Erica, De Spil en De Planeet in Klazienaveen, de Dordtse Til in Nieuw-Dordrecht en de Iemenhof in Schoonebeek hebben in 2017 allemaal het vignet (een keurmerk) Gezonde School behaald.

Gezonde School

Een Gezonde School is een school die aandacht besteedt aan de gezondheid. Leerlingen presteren beter als ze gezond zijn. Basisscholen die structureel aan gezondheid werken, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Scholen kunnen zelf een vignet aanvragen en daarbij kiezen uit zeven verschillende thema’s. Dit geldt voor zowel basis- als voortgezet- en middelbaar- beroepsonderwijs. Met een vignet mag een school zich drie jaar lang Gezonde School noemen.

Openbare basisscholen de Runde, ’t Eenspan, Delftlanden, de Iemenhof, de Anbrenge en de Dordtse Til hebben het vignet Gezonde School behaald op het thema ‘bewegen’. De studenten van de opleiding Sport Gezondheid Management van de Hanzehogeschool Groningen hebben hier een belangrijke aanjagende rol in gespeeld. De locatieleider van ’t Eenspan, de heer Jan Duursma: “Sport en bewegen is niet alleen lichamelijk belangrijk, ook psychisch levert het veel op. Je maakt je hoofd leeg of bent op een andere manier bezig met denken. Er wordt veel plezier beleefd aan sport en bewegen en er wordt op een andere manier contact gelegd en gecommuniceerd.”

Openbare basisscholen De Planeet, De Spil en De Dordtse Til hebben het vignet Gezonde School behaald op het thema ‘voeding’. De locatieleider van De Spil en De Planeet, de heer Gaale Hagenauw: “In het kader van de Gezonde School hebben we twee fruitdagen ingesteld. Dat betekent dat er op die dag in ieder geval fruit wordt gegeten en dat de lunch net als de ‘pauzehap’ gezond is. Tevens is woensdag een waterdag geworden, dan mag er geen frisdrank en dergelijke gedronken worden.”

Wat is M&GEZOND

De gemeente Emmen heeft als ambitie haar inwoners te helpen in het ontwikkelen van een gezonde leefstijl waarbij beweging en voeding centraal staan. Vanuit “M&GEZOND” streeft de gemeente Emmen ernaar Jongeren Op een Gezond Gewicht (JOGG) te krijgen. Dit gebeurt in samenwerking met Hanze Instituut voor Sportstudies, opleiding Sport, Gezond en Management en onder andere huisartsen, diëtisten, supermarkten, sportverenigingen en dus ook scholen. Via verschillende interventies wordt een impuls gegeven aan de gezonde leefstijl.