200 Euro voor mantelzorgers in gemeente Emmen

Mantelzorgers in de gemeente Emmen kunnen een bedrag van 200 Euro tegemoet zien. Het college van burgemeester en wethouders willen hun waardering benadrukken.

waardering

Het Emmer college van burgemeester en wethouders heeft deze week het bedrag van 200 Euro voor 2017 vastgesteld. Het Emmer college wil hiermee de waardering benadrukken van het ‘mantelzorg-compliment’ voor de ruim 4000 mantelzorgers in de gemeente Emmen.

mantelzorg-compliment

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een zorgvrager. Bijvoorbeeld een (chronisch) zieke, gehandicapte of hulpbehoevend persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder, kind, familielid of vriend zijn. Mantelzorgers geven deze zorg uit liefde of persoonlijke betrokkenheid. De zorg is vaak langdurig en onbetaald, het is geen vrijwillige keuze. Om de mantelzorgers te waarderen kent de gemeente Emmen het ‘mantelzorg-compliment’. Een mantelzorger kan alleen in aanmerking komen voor het compliment als iemand anders hem of haar voordraagt en indien hij of zij ouder is dan 18 jaar.

voordrachtsformulier

Professionals of vrijwilligers uit het zorgnetwerk van de zorgvrager kunnen een mantelzorger voordragen, dit kan iemand zijn van het contactpunt mantelzorg, Welzijnsgroep Sedna, een medewerker van De Toegang, een thuiszorgmedewerker, de huishoudelijke hulp of een fysiotherapeut. De zorgvrager kan zijn of haar mantelzorger dus niet voordragen. Het aanvragen van het ‘mantelzorg-compliment’ kan met dit voordrachtsformulier van de gemeente Emmen.

Heeft u in 2016 het mantelzorg-compliment gekregen en bent u nog steeds mantelzorger? Dan moet u in 2017 opnieuw voorgedragen worden.

jongere complimenteren?

Kinderen en jongeren zitten soms op jonge leeftijd al in een mantelzorgsituatie. Voor hen wordt veel georganiseerd en er zijn veel mogelijkheden om even los te komen van de mantelzorgsituatie. Om toch iets extra’s voor deze kinderen te doen wordt er jaarlijks €10.000,- gereserveerd door het college. Met dit bedrag wordt jaarlijks een speciale waardering voor jonge mantelzorgers bedacht. Er wordt vanaf 2017 geen extra bedrag meer uitbetaald aan inwonende kinderen onder de 18 jaar.

Wilt u een jonge mantelzorger complimenteren? Geef dan zijn of haar naam, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats en de geboortedatum door via jongemantelzorgers@emmen.nl. (link opent uw e-mailprogramma)

error: De inhoud van deze website is beschermd !!