Museum Collectie Brands wegens verbouwing tijdelijk gesloten

Het museum Collectie Brands in Nieuw Dordrecht is tussen 4 en 23 maart tijdelijk wegens een verbouwing gesloten.

toegankelijkheid

Door de verbouwing van de boerderij wordt de toegankelijkheid voor rolstoelen en rollators sterk verbeterd. De bouwkundige ingreep biedt ook de mogelijkheid om in het woonhuis en het deel van de boerderij meer deelcollecties van Jans Brands zijn enorme verzameling toonbaar te maken. De herinrichting van het museum zal ook meer in de stijl en geest van Brands plaatsvinden en beter tot uitdrukking brengen hoe hij zijn verzameling beheerde.

Op diverse schermen in de expositieruimte zal door middel van filmpjes Jans zelf toelichting geven op voorwerpen uit zijn verzameling. Ook via tekstpanelen zullen de aan voorwerpen en deelcollecties verbonden bijzondere verhalen aan de bezoeker worden verteld.

opening tentoonstelling

Museum Collectie Brands is vanaf vrijdag 24 maart “De Wereld van Jans” het museum van de ‘bijzondere verhalen’. Op deze dag wordt opening van de nieuwe tentoonstelling “De Wereld van Jans” door gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe in het museum verricht.