Betaling energietoeslag 2023 gewijzigd

gemeentehuis_6483Regio/Emmen – In tegenstelling tot eerdere berichtgeving ontvangen inwoners die recht hebben op energietoeslag in 2023 voorlopig alleen een voorschot van 500 euro.

Voor het uitkeren van deze energietoeslag is een wetswijziging nodig. De nieuwe wet wordt rond de zomer verwacht. Het Rijk heeft onlangs aangegeven dat gemeenten pas na de invoering van de nieuwe wet de volledige energietoeslag mogen uitbetalen. Wel is het mogelijk om een voorschot van 500 euro uit te keren. Van deze mogelijkheid maakt de gemeente Emmen nu gebruik.

Inwoners van Emmen met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum die bekend zijn bij de gemeente Emmen, ontvangen vóór 1 maart 2023 automatisch een voorschot van 500 euro energietoeslag op hun rekening. Inwoners met een laag inkomen waarvan de gegevens niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen de energietoeslag vanaf 1 februari aanvragen via emmen.nl/energietoeslag. Ook zij ontvangen bij toekenning het voorschot van 500 euro.

Wethouder Wanders zegt hierover: “Dit is een vervelende boodschap voor inwoners. Zij rekenen op een bedrag van 1300 euro en krijgen voorlopig alleen een voorschot van 500 euro. Als gemeente zijn wij genoodzaakt de veranderde wetgeving vanuit Den Haag te volgen. Zodra er rond de zomer duidelijkheid is over de totale hoogte van de energietoeslag, betalen wij dit uit.”

Automatische betaling voor inwoners met een minimuminkomen

Inwoners met een minimuminkomen die bekend zijn bij de gemeente ontvangen het voorschot van de energietoeslag automatisch. Dit zijn inwoners die algemene bijstand, IOAW of bijzondere bijstand ontvangen van de gemeente en geen kostendelers zijn. Ook gaat het om inwoners die gebruikmaken van de gemeentelijke minimaregelingen of aanvulling ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op hun AOW.

Aanvragen energietoeslag

Inwoners met een laag inkomen waarvan de gegevens niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen de energietoeslag vanaf 1 februari aanvragen via emmen.nl/energietoeslag. Het gaat om inwoners die in januari, februari of maart 2023 een inkomen hebben tot maximaal 120% van het sociaal minimum. Als inwoners de energietoeslag vóór 1 mei aanvragen en de toeslag wordt toegekend, krijgen zij het voorschot van 500 euro vóór 1 juli op hun rekening.

Energietoeslag 2022

In 2022 was er ook energietoeslag beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen. Huishoudens met een laag inkomen kunnen de energietoeslag 2022 nog tot 1 april 2023 aanvragen via emmen.nl/energietoeslag.

Minimaregelingen en tijdelijk noodfonds energiekosten

Naast de energietoeslag kent de gemeente Emmen een aantal regelingen voor mensen met een minimuminkomen. Ook kunnen huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm en een hoge energierekening in aanmerking komen voor een maandelijkse bijdrage uit het tijdelijke gemeentelijke noodfonds energiekosten. Meer informatie over het noodfonds en de voorwaarden zijn te vinden op emmen.nl/noodfonds.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!