Start Week van de Pleegzorg Drenthe met ‘Glow in the Dark wandeling Hoogeveen’

Pleegzorg-Drenthe_11-2022Assen/Regio – Er is al een aantal jaren sprake van een afname van het aantal nieuwe pleegouders, en dat leidt tot grote zorgen in Drenthe. Met de ‘Glow in the Dark wandeling in Hoogeveen’ vanavond, start de Week van de Pleegzorg Drenthe.

Het gaat niet goed met het aantal beschikbare pleegouders. Er is al een aantal jaren sprake van een afname van het aantal nieuwe pleegouders. Tegelijkertijd is de vraag naar pleegzorg nog altijd groter dan het aanbod van beschikbare pleegouders. Daardoor neemt het tekort langzaam, maar gestaag toe. Zorgwekkend.

Des te meer omdat de huidige onrust en onzekerheid in de samenleving toenemen door verschillende crises, zoals de wooncrisis, de energiecrisis en buitenproportionele inflatie. Dit heeft invloed op de aanmeldingen van nieuwe pleegouders omdat die zich in de regel aanmelden vanuit een stabiele persoonlijke situatie. Pleegzorg Nederland wil deze neerwaartse trend keren en vraagt daarom met de titel #groenlicht tijdens de Week van de Pleegzorg (2 tot en met 9 november) extra aandacht voor het belang van meer pleegouders.

Pleegzorg Nederland maakt zich zorgen om het afnemende aantal nieuwe pleegouders en noemt een aantal oorzaken. “De huidige maatschappelijke onrust is van de laatste tijd. Maar het beroep dat op mensen wordt gedaan om zorg zoveel mogelijk zelf op te pakken, is al langer van invloed. Die participatiesamenleving in combinatie met de noodzaak voor ouders om beide te werken om voldoende inkomen te verdienen lijkt simpelweg te veel, alsof de mensen met voldoende ruimte, tijd en rust een beetje op beginnen te raken”

Kinderen de dupe

Kinderen zijn de dupe van het langdurige tekort aan pleegouders. Omdat minder pleegouders beschikbaar zijn, is het voor de pleegzorg steeds lastiger om een juiste match te maken tussen kind en pleegouder. Idealiter wordt een match gemaakt, rekening houdende met onder andere gezinscultuur en achtergrond. Dit lukt steeds minder goed, omdat er weinig beschikbare pleegouders zijn om uit te kiezen melden pleegzorgorganisaties. Landelijk zien we dat kinderen steeds vaker worden doorgeplaatst omdat het langer duurt voordat een duurzaam verblijf is gevonden.

Boeklancering en groene verlichting tijdens Week van de Pleegzorg

Deze week vraagt Pleegzorg Nederland landelijk aandacht voor het belang van meer pleegouders. Bekende Nederlanders als Gijs Staverman, Karin Bloemen, Alex van Keulen en Ahmed Marcouch ondersteunen dit. En in tientallen gemeenten zullen bekende gebouwen en monumenten groen verlicht worden

Activiteiten in Drenthe

De Drentse pleegzorgafdelingen van Yorneo, William Schrikker Gezinsvormen en het Leger de Heils vinden elkaar in het samenwerkingsverband Pleegzorgdrenthe.nl. Door met elkaar in te zetten op werving en behoud van pleeggezinnen waar mogelijk gesteund door de Drentse gemeenten wordt maximaal ingezet op het vergroten van een veilig en divers pleegouderbestand in onze provincie.

Glow in the Dark wandeling Hoogeveen

De opening van de week van de pleegzorg in Drenthe is -vanavond- woensdagavond 2 november. Vanaf een groen verlicht theater de Tamboer in Hoogeveen start om 20.00 uur een verrassende Glow in the Dark wandeling, voor iedereen die hiermee aandacht op pleegzorg wil vestigen. Naast pleeggezinnen, pleegzorgwerkers en anderen die pleegzorg een warm hart toedragen wandelen wethouders Mark Turksma (De Wolden) en Jeroen Westendorp (Hoogeveen) mee.

De Grote Pleegzorg Show

Op 4 november organiseert Pleegzorg Drenthe voor alle ingeschreven pleeggezinnen de Grote Pleegzorgshow vanuit Assen. Een optimistisch programma á la Jinek meets Paul de Leeuw, met mooie gesprekken aan tafel en muziek van Lisa Ploeger, gepresenteerd door Jetta Post. Pleegouders kunnen de live gestreamde show thuis volgen. Op de locatie zelf zijn uit iedere gemeente enkele pleegouders te gast en zijn uit alle gemeenten zijn de wethouder en beleidsmedewerkers jeugd uitgenodigd. Met de show bedankt Pleegzorg Drenthe alle pleegouders voor het waardevolle werk dat ze doen voor kinderen aan hun zorg toevertrouwd.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!