Gemeente heeft 94.000 euro op plank liggen voor ondernemers in vrijetijdsector

Emmen/regio – Maar liefst 94.000 Euro heeft de gemeente Emmen op de plank liggen, bestemd voor ideeën voor ondernemers in de vrijetijdssector. Ook de Erkende Overleg Partners (EOP’s) kunnen komend jaar een subsidie aanvragen.

Recreatieondernemers en andere initiatiefnemers in de vrijetijdsector kunnen in 2022 opnieuw subsidie aanvragen bij de gemeente Emmen. Nieuw is dat Erkende Overleg Partners (EOP’s) ook een subsidie kunnen aanvragen uit de Stimuleringsregeling Recreatie & Toerisme. De subsidie is bedoeld om hen aan te moedigen creatieve ideeën te ontwikkelen waardoor de gemeente Emmen nog interessanter wordt voor bezoekers en toeristen.

Ondernemers, organisaties en erkende overlegpartners kunnen met plannen komen waarbij maximaal de helft van hun investering wordt vergoed met een maximum van 10.000 euro. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van producten en/of activiteiten die een positief effect hebben op bijvoorbeeld het trekken van meer bezoekers in de gemeente Emmen.

hard getroffen

Ondernemers en organisaties die in de afgelopen twee jaar subsidie hebben ontvangen komen dit jaar niet in aanmerking. Hierdoor krijgen nieuwe initiatiefnemers een kans. Wethouder Robert Kleine: “De toeristische en recreatieve sector is hard getroffen door de coronamaatregelen. We willen blijven investeren in de toekomst door ondernemers in de recreatiesector te stimuleren goede ideeën te ontwikkelen om hun aanbod of product nog beter te maken. Met deze regeling geven we ze een steuntje in de rug en maken we samen onze gemeente aantrekkelijker voor inwoners en toeristen.”

Creatieve ideeën

De Stimuleringsregeling Recreatie en Toerisme is bedoeld voor ideeën die bijdragen aan de beleving van de gemeente Emmen. Het Smalspoor Museum in Erica heeft bijvoorbeeld dit jaar een bedrag ontvangen voor de herinrichting van het Binnenmuseum. Een ander voorbeeld is Roeivereniging DRV34 die een bedrag heeft ontvangen voor de aanleg van een Watersport Hotspot aan de Grote Rietplas. Of de Escape Room ‘Da Vinci Code’ in Nieuw-Schoonebeek. Door het stimuleringsfonds wordt ingezet op het bevorderen van ondernemerschap.

Recreatieve en toeristische beleving vergroting

Recreatie en Toerisme bieden kansen voor economische ontwikkeling. De gemeente Emmen zet in op groei van het aantal bezoekers, bestedingen en een langer verblijf van toeristen om hiermee de economie te stimuleren. Ondernemers kunnen tot eind 2022 een aanvraag indienen. Per project kan
maximaal 10.000 euro vergoed worden. Meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier voor de subsidie zijn te vinden op emmen.nl/recreatie-en-toerisme.

(Foto: archief Henk Lambers)

error: De inhoud van deze website is beschermd !!