Start bouw nieuwe Kindcentrum Emmer-Compascuum na de zomervakantie

Emmen/Emmer-Compascuum – De gemeente Emmen start na de zomer van 2021 met de bouw van het nieuwe Kindcentrum in Emmer-Compascuum.

Samen onder één dak

In het nieuwe Kindcentrum worden vier basisscholen en een voorschool samen onder één dak gehuisvest. Het gaat om de basisscholen: De Meent, De Runde, De Braakhekke en De Hoeksteen. Stichting Peuterwerk en De Veldwachter geven invullen aan de voorschool in het gebouw.

Er komen twee nieuwe scholen in het gebouw. OBS De Meent en OBS De Runde gaan in het nieuwe gebouw samen verder als De Mende. Viviani, het bestuur van de scholen CBS De Triangel en CBS De Braakhekke, heeft besloten beide scholen samen te voegen en als fusieschool (De Braakhekke) te verhuizen naar het nieuwe Kindcentrum. De gefuseerde Braakhekke en RKBS De Hoeksteen van Primenius nemen samen intrek in de andere helft van het nieuwe gebouw.

Wethouder Robert Kleine: “Het nieuwe Kindcentrum zorgt voor een uitdagende en aantrekkelijke leeromgeving voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Zo bouwen we samen met de schoolbesturen aan een frisse en gezonde leeromgeving met goed en modern onderwijs, zodat iedere leerling met plezier naar school gaat”.

Een nieuwe schoolomgeving

Het gebouw wordt gerealiseerd op het perceel achter het Multifunctioneel Centrum De Deele. Het definitief ontwerp (zie artist impression) is inmiddels vastgesteld. In de komende tijd wordt de aannemer geselecteerd die de nieuwe school gaat bouwen. Tegelijk met het ontwerp van het gebouw wordt er een nieuwe schoolomgeving ontworpen. Er is een pleincommissie opgericht die de invulling van het nieuwe plein gaat vormgeven. Hierin zijn alle toekomstige gebruikers van het Kindcentrum vertegenwoordigd.
Belangrijk zijn ook de fietsenstallingen, Kiss and Ride, parkeerplaatsen en natuurlijk de fiets- en looproute van huis naar school. Veiligheid staat voorop bij de nieuwe plek van de school. Alle leerlingen en ouders moeten namelijk wennen aan een nieuwe locatie, want op dit moment staan alle scholen verspreid door Emmer-Compascuum. Daarom wordt er ook onderzocht of het nodig is om extra verkeersmaatregelen te nemen bij de nieuwe locatie.