Regenboogvlag blijft hele week wapperen

Regio – Op vrijdag 9 oktober is ook in de gemeente Emmen de regenboogvlag gehesen. De vlag staat symbool voor het recht op een vrij en veilig leven van iedereen.

Discriminatie

Gemeente Emmen is een regenbooggemeente en heeft de regenboogvlag gehesen om te laten zien dat ze LHBT (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender) accepteren en tegen discriminatie zijn. De vlag blijft gedurende de hele week  van 9 t/m 16 oktober 2020 tijdens de Regenboogweek in Drenthe wapperen.

In die week willen de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe extra aandacht geven aan LHBT-acceptatie. De regenboogvlag symboliseert dat iedereen uniek is en erbij hoort. Met het hijsen van de regenboogvlag geven gemeenten een boodschap af aan burgers, werknemers, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om open te staan voor diversiteit.

Wethouder Guido Rink: ”Ik vind het belangrijk dat iedereen in
Emmen de vrijheid heeft gewoon te kunnen zijn wie hij of zij is. Het moet niet nodig zijn om uit te leggen waarom je een bepaald geloof, een seksuele geaardheid of voorkeur hebt. Iedereen zou zich vrij, geaccepteerd en veilig moeten voelen in de gemeente Emmen.”

Activiteiten

Naast het hijsen van de vlag worden er meer activiteiten georganiseerd. Vrijdag 9 oktober bezocht wethouder Guido Rink verschillende bedrijven om een regenboogvlag te overhandigen.

  • Maandag 12 oktober om 19.15 uur in Kinepolis Emmen: Het Filmhuis: de film ‘A Perfectly Normal Family’.
  • Dinsdag 13 oktober om 19.15 uur in van Kinepolis Emmen: Het Filmhuis: De film ‘Matthias et Maxime’.
  • Donderdag 15 oktober: Als afsluiter van de regenboogweek wordt een regenboogtrap in het gemeentehuis en regenboogzebrapad in Emmen-centrum onthuld.
    Regenbooggemeenten

    Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen (LHBTI’s). Vaak wordt ook naar deze gemeenten verwezen met ‘Regenboogsteden’, maar een Regenbooggemeente bestaat strikt genomen meestal uit één of enkele steden en een aantal dorpen. 54 Regenbooggemeenten hebben een intentieverklaring getekend met het ministerie van OCW, waarmee zij (opnieuw) de ambitie uitspreken om het thema seksuele- en genderdiversiteit zichtbaar te maken.