10.000 Euro voor dorpshuis Trefpunt Zandpol

Zandpol – Dorpshuis Trefpunt Zandpol krijgt een donatie van het Kansfonds van maar liefst € 10.000,= ten behoeve van het verbeteren van de keuken in het dorpshuis.

€10.000,= ontvangen ten behoeve van het verbeteren van de keuken in het dorpshuis zodat het dorpshuis in staat is warme maaltijden te bereiden voor kwetsbare ouderen in het dorp! Het project “Open Eettafel Zandpol” maakt het met deze financiële ondersteuning het voor deze ouderen mogelijk deel te blijven uitmaken van de vertrouwde dorpsgemeenschap, het stelt hen in staat langer in de eigen woning zelfstandig te blijven wonen. Binnen enkele weken wil het dorpshuis van start gaan met de verbetering van de keuken. Omdat het om een grote uitgave gaat, die financieel gezien de normale exploitatie van het dorpshuis te boven gaan, is de gift van het Kansfonds meer dan welkom.

Kansfonds

Het Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Het fonds steunt kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Die initiatieven, ruim 500 per jaar, worden versterkt met geld vanuit het fonds. Dat kan het fonds doen met behulp giften van betrokken medemensen en om kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Erkenning

De bijdrage van het Kansfonds beschouwt het bestuur als een erkenning van het werk, dat zij voor de gemeenschap verricht: het in stand houden van een goed functionerend dorpshuis, waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar activiteiten kunnen ontplooien, en in goede verstandhouding met elkaar kunnen leven. Het dorpshuis, en zeker alle ouderen voor wie de verbetering van de keuken van groot belang is, zijn het fonds dan ook zeer erkentelijk voor haar steun.

Dorpshuis Trefpunt Zandpol
Website: www.dorpshuistrefpuntzandpol.nl
E-mail: pr@dorpshuistrefpuntzandpol.nl

Kansfonds: https://www.kansfonds.nl/