Seniorenproject ‘Gezond en Fit ouder worden’ in Klazienaveen

Emmen/Klazienaveen – De buurtsportcoaches senioren van de gemeente Emmen organiseren samen met Icare en Sedna voor de inwoners van Klazienaveen in de leeftijd van 66 t/m 80 jaar het project ‘Gezond en Fit ouder worden’.

Deze bewonersgroep is inmiddels met een brief vanuit de gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan een laagdrempelige fittest op dinsdag 18 februari in sporthal ‘De Zon’ in Klazienaveen. Het project wordt ondersteund door de huisartsen en de andere zorgaanbieders van gezondheidscentrum de Blokken.

Inhoud van de fittest

Dankzij de laagdrempelige intrede kunnen ook mensen met een chronische aandoening deelnemen. De test wordt hierbij aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemer. De test start met het invullen van een vragenlijst. Daarna volgt een bloeddrukmeting. Deze wordt gedaan door wijkverpleegkundigen werkzaam in Klazienaveen. Na de bloeddrukmeting is er een handvaardigheidstest, een reactietest, zijn er 2 testjes op het gebied van lenigheid en ook wordt de been- en armspierkracht getest. Er wordt afgesloten met een conditietestje. Aan het einde van het testcircuit hebben de deelnemers een gesprek met een adviseur. Deze bespreekt de test resultaten en vertelt over de mogelijkheid tot deelname aan een vervolgprogramma.

Vervolgprogramma

Mensen die minder goed scoren op de fittest of aangeven weinig sociale contacten te hebben worden uitgenodigd deel te gaan nemen aan een vervolgprogramma. Gedurende 8 weken lang wordt er wekelijks een beweegactiviteit aangeboden. Tevens wordt er in de lessen aandacht geschonken aan valpreventie en informatie verstrekt over een gezonde leefstijl.

Na afloop van dit 8-weekse programma wordt er gezorgd voor borging. Mensen die willen blijven bewegen worden ondergebracht bij een bestaande beweeggroep of er ontstaat een geheel nieuwe beweeggroep die dan ondergebracht wordt bij een plaatselijke organisatie/vereniging. De wijkverpleegkundigen van Icare blijven gedurende het project betrokken en meten nog een aantal malen de bloeddruk. Medewerkers van Sedna volgen het welbevinden en gaan daar waar nodig hulp bieden.

Effecten

Het project zorgt niet alleen voor bewustwording omtrent bewegen en gezonde leefstijl maar zorgt ook voor nieuwe contacten en sociale verbinding.
Het project wordt door velen als positief ervaren. Men merkt dat de conditie verbetert maar men ervaart ook dat het heel leuk is om met dorpsgenoten samen te bewegen.

Informatie

Wilt u informatie over de fittest of over het vervolgtraject, en ook al valt u net buiten de leeftijdsgroep maar wilt u toch ook graag deelnemen?
Neem dan contact op met:

Petra van den Bosch, buurtsportcoach senioren
E-mail: p.vdbosch@emmen.nl
Tel.nr: 06 – 11 39 43 01