239.000 Euro subsidie beschikbaar voor aanpak laaggeletterdheid

Regio – In de gemeente Emmen is 239.000 Euro subsidie voor de aanpak van laaggeletterdheid beschikbaar. Vermoedelijk behoort 1 op de 6 inwoners tot de doelgroep.

420 volwassenen per jaar

De kerngroep ‘Emmen telt mee met taal’ kan dit jaar rekenen op een subsidie van 239.000 euro voor de aanpak van laaggeletterdheid. Met dit geld kunnen 420 volwassenen per jaar begeleid worden om beter te leren lezen en te schrijven of digitale vaardigheden te ontwikkelen. In het afgelopen jaar zijn zelfs 580 mensen bereikt die aan een taaltraject of een training digi-vaardigheid zijn begonnen.

1 op 6 inwoners in gemeente Emmen

Laaggeletterden hebben vaak moeite met het begrijpen van overheidscommunicatie, veiligheidsinstructies en bijsluiters van medicijnen. Ook hebben ze minder kansen op de arbeidsmarkt, komen ze vaker in de problemen door schulden en zijn ze minder goed in staat om hun kinderen te helpen met school.

In de kerngroep ‘Emmen telt mee met taal’ werken de Bibliotheek Emmen, Welzijnsorganisatie Sedna, Drenthe College en de EMCO-groep samen. Ook zijn er 85 vrijwilligers actief bij de kerngroep. Er zijn inmiddels vier Taalpunten in de bibliotheken in Emmen, Klazienaveen, Nieuw-Amsterdam en bij Menso. Binnenkort opent ook het Taalpunt in de bibliotheek in Emmer-Compascuum.

Landelijk gezien is 1 op de 9 inwoners laaggeletterd; in de gemeente Emmen wordt dit nog hoger ingeschat, namelijk 1 op de 6 inwoners. Dat is ongeveer 16 procent van de inwoners van 16 tot en met 65 jaar, ruim 10.000 mensen.

De gemeente Emmen is lid van het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe en ook is de Stichting Lezen & Schrijven actief in Emmen om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen en te verminderen. Zij zorgen voor goede opleidingen en trainingen voor nieuwe docenten en voorzien ze van goede lesmaterialen.

‘Emmen telt mee met Taal’

In 2018 is in de kerngroep ‘Emmen telt mee met Taal’ de doelstelling afgesproken om jaarlijks 420 mensen te helpen om beter taal- of digivaardig te worden. Daarmee zijn 4200 inwoners bereikt in 2028.
“Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij,” zegt wethouder Robert Kleine. “Goed kunnen lezen en schrijven en digi-vaardig zijn, is daarvoor heel belangrijk. We zien dat laaggeletterdheid vaak van generatie op generatie doorgaat. Dat willen we met het meerjarenprogramma ‘Emmen telt mee met taal’ doorbreken. Naast de jaarlijkse subsidie heeft het college daarom in de investeringsagenda voor 2019 77.000 euro vrijgemaakt voor de aanpak van laaggeletterdheid.”

Speerpunten 2019

Voor 2019 gaat de kerngroep extra inzetten op vindplaatsen zoals werkgevers en onderwijs en wordt gekeken welk lesaanbod het beste werkt in welke situatie. Ook de samenwerking tussen informeel (taakgericht, niet leidend tot een diploma) en formeel (leidend tot een diploma) taalonderwijs is een belangrijk ontwikkelpunt.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!