Jongeren en gemeente maken samen werk van Jeugdagenda

Emmen/Regio – Jongeren en gemeente maken samen werk van de Jeugdagenda. Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat jongeren in Emmen gelukkiger, veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien?

Tijdens de onlangs gehouden persconferentie heeft wethouder Robert Kleine de Jeugdagenda gepresenteerd. Hierbij gaf hij aan samen met de jongeren aan de slag te willen. De vacatures om jongeren te werven en de jeugdagenda tot een succes te maken zijn inmiddels verspreid.Emmen-vacature-vrijwilliger

De Gemeente Emmen wil investeren in een langdurige relatie tussen jongeren en gemeente. We gaan geen beleidsnota Jeugd maken, maar willen continu met jongeren in gesprek gaan over de onderwerpen die voor hen belangrijk zijn: de Jeugdagenda! Samen maken we Emmen tot een toffe gemeente!Emmen-vacature-stage

Aanbieden van stageplekken

Over die vraag gaat de gemeente in gesprek met kinderen en jongeren uit de gemeente. Niet eenmalig, maar om voor de langere termijn een relatie op te bouwen met jongeren, onder de werktitel ‘Jong Emmen’. Kinderen en jongeren gaan bepalen welke onderwerpen ze op de jeugdagenda willen hebben. Dat kan onder meer door jongeren stageplekken bij de gemeente aan te bieden.

Met de meeste jongeren in de gemeente Emmen gaat het gelukkig goed. Maar wat maakt Emmen tot een fijne plaats om op te groeien en je talenten te ontwikkelen? In de gemeente Emmen is ruim 28 procent van de inwoners 0 tot en met 25 jaar. Samen met deze jongeren gaat de gemeente in de komende jaren aan de slag om de jeugdagenda te bepalen.

Leuker en gezonder opgroeien

In het Collegeprogramma is vastgelegd dat jongeren in Emmen gelukkig, veilig en gezond moeten kunnen opgroeien. Door alle jeugdzaken (o.a. jeugdhulp, jeugdbeleid, onderwijs) in één portefeuille te bundelen, wordt het traject ‘Jong Emmen’ in samenhang opgepakt onder regie van wethouder Robert Kleine.

“Een goed opgroei-klimaat in Emmen is fijn voor jongeren en kan ook preventief werken,” zegt hij. “Kinderen moeten hun talenten goed kunnen ontwikkelen zodat ze kansrijk opgroeien. Samen met de jongeren willen we graag aan de slag om het opgroeien in Emmen leuker en gezonder te maken.”

Experimenten

Het college heeft besloten €60.000,=  beschikbaar te stellen voor de ondersteuning door UptoUs om Jong Emmen op te starten. UptoUs is de moederorganisatie van Jimmy’s en heeft op meerdere plaatsen in Nederland jongerentrajecten begeleid. Bij Jimmy’s kunnen jongeren terecht met vragen, ideeën of hulp. De gemeente en de jongeren gaan samen aan het werk, bijvoorbeeld door (betaalde) stagiairs in dienst te nemen en door experimenten op te starten rondom thema’s die jongeren belangrijk vinden. Dit moet leiden tot een vast overleg, de jeugdagenda, tussen gemeente en jongeren.

Jimmy’s

Naast het traject ‘Jong Emmen’ heeft het college ook geld beschikbaar gesteld voor de voortgang en uitbreiding van Jimmy’s: dit heeft zich in de afgelopen twee jaar ontpopt als talentenbroedplaats en ontmoetingsplaats voor jongeren. Er is behoefte aan continuering en uitbreiding, hiervoor is 137.000 euro subsidie beschikbaar.

Angelslo

Het jongerenwerk in Angelslo wordt voortgezet door welzijnsorganisatie Sedna in samenwerking met UptoUs; de gemeente betaalt hiervoor 25.000 euro.